Zákaz návštev na OAIM a Pediatrickom oddelení

Na základe poklesu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Poprad v 8. kal. týždni, dňom 23.2.2018  sa ruší zákaz návštev na lôžkových oddeleniach Nemocnice Poprad, a. s..

Zákaz návštev naďalej platí na OAIM a Pediatrickom oddelení !!!

RNDr. Štefan Kuruc, MPH
nemocničný epidemiológ