Formulár pre záujemcov o zamestnanie

Prosíme, vyplňte povinné údaje označené červenou hviezdičkou *, bez ktorých nebudeme Váš záujem evidovať.

Absolvent 
S praxou 
 

Kontrolná otázka

 

Informovanie dotknutých osôb o zákonnom spracúvaní a poskytovaní osobných údajov tretím stranám.pdf

Odoslaním formulára poskytujete Nemocnici Poprad, a.s. svoje osobné údaje v rozsahu formulára za účelom získavania zamestnania podľa § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len zákon). Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 1 roka, po uplynutí tejto doby budú zlikvidované v zmysle zákona. Máte právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných údajov
a ďalšie práva uvedené v § 28 zákona.

K zadaným údajom majú prístup len oprávnené osoby v spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. Tieto údaje sú považované za dôverné a nebudú poskytnuté tretím stranám.