Preventívne prehliadky

Čo ponúkame

Nemocnica Poprad, a. s., sa rozhodla pre krok v ústrety pracovne mimoriadne vyťaženým osobám, manažérom a vedúcim pracovníkom. Špeciálne pre ich potreby vytvorila jedinečný produkt Preventívne prehliadky, ktorý umožňuje v priebehu jedného dňa (predpoludnia) absolvovať celú škálu diagnosticko-preventívnych vyšetrení na ôsmich resp. deviatich oddeleniach Nemocnice Poprad, a. s., vrátane kardiovaskulárnej prehliadky a ultrazvukových vyšetrení. Súčasťou celého programu je záverečná správa zdravotného stavu účastníka programu a po jej zhodnotení návrh a prípadná rezervácia ďalších potrebných vyšetrení.