Hepatologická ambulancia I.

Lekár:  
   
Sestra:  
Ružena Slavkovská  


Lokalizácia:
lôžková časť 2. poschodie (oddelenie vnútorného lekárstva), číslo dverí: 213

Telefonický kontakt: 052 / 7125 361

Ordinačné hodiny:
Pracovné dni 07:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Pôsobenie ambulancie:

  • odbery krvi
  • kompletné hepatologické vyšetrenie
  • gastroskopické vyšetrenie
  • pracovisko je Centrom pre liečbu chronických vírusových hepatitíd B,C vrátane trojkombinačnej liečby chronickej hepatitídy C
  • realizácia predtransplantačných vyšetrení, starostlivosť o pacienta po transplantácii pečene

Liečebné výkony:

  • sklerotizácia pažerákových varixov
  • endoskopická ligácia pažerákových varixov
  • perkutánna biopsia pečene