II. žrebovanie

V piatok 28.11.2014 sa uskutočnilo žrebovanie v druhom kole propagačnej súťaže Nemocnice Poprad, a.s.

  • 1. cena – Františka Jurčíková z Popradu,
  • 2. cena – Anna Hyrošová z Popradu,
  • 3. cena – Mária Cerlová zo Spišskej Teplice.

Výhercom srdečne blahoželáme!