Ambulancia úrazovej chirurgie

Upozornenie pre pacienta

Lekári:
MUDr. Martin Lajoš
martin.lajos@nemocnicapp.sk
 
lekári Oddelenia úrazovej chirurgie
 
Sestra:  
Bc. Lucia Busoňáková

Lokalizácia: poliklinika 2. poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 453

Ordinačné hodiny:
pondelok – piatok 07:00 – 08:00 Príprava ambulancie, vydávanie poradových čísel, RTG
08:00 – 11:30 Kontroly, vyšetrenia, preväzy
11:30 – 12:00 Obed
12:00 – 15:00 Kontroly, vyšetrenia, konzíliá
15:00 – 15:30 Hygienický režim ambulancie

Akútne úrazy, ktoré sa stali za posledných 24 hodín sa ošetrujú na Traumatologickej ambulancii Oddelenia centrálneho príjmu, aj po 15:30 hod na prízemí č. dverí K-027.

Poradové čísla sa vykladajú o 7:00 hod.

Žiadanky na Rtg sa vydávajú do 14:00 hod.

Plánované príjmy v ten deň sa hlásia u vedúcej sestry na 6. poschodí.