I. žrebovanie

V piatok 31.10.2014 sa uskutočnilo žrebovanie v prvom kole propagačnej súťaže Nemocnice Poprad, a.s.

  • 1. cena – Pavol Lapšanský zo Spišského Štiavnika,
  • 2. cena – Anna Gavurová zo Spišského Bystrého,
  • 3. cena – Bc. Viera Mačuteková zo Spišskej Starej Vsi.

Výhercom srdečne blahoželáme!