Chirurgické oddelenie s JIS

Diagnostické a liečebné metódy

Onkologická chirurgia:

Pre onkologických pacientov ponúkame široké spektrum operácií od mininvazívnych prístupov až po multiviscerálne resekcie s aplikáciou lokálne podávaných cytostatík do dutiny brušnej v hypertermii.

  1. Karcinóm žalúdka:
   • Subtotálna resekcia žalúdka+modifikovaná D2 disekcia lymfatických uzlín,
   • Totálna resekcia žalúdka+modifikovaná D2 disekcia lymfatických uzlín,
   • Multiviscerálne en blok  resekcie žalúdka+resekcia infiltrovanej pečene, infiltrovaného colon transversum alebo hepatálnej flexúry,sleziny, pankreasu, event. iných susedných orgánov,
   • Prehodnotenie neresekovaných karcinómov žalúdka s ďalším návrhom liečby vrátane neoadjuvantnej liečby, následnej resekcie+disekcie lymfatických uzlín a eventuálne zvážení  HIPEC procedúry.
  2. Duodénum:
   • Primárne nádory dvanástnika,
   • Metastatické nádory dvanastníka -parciálna resekcia dvanástnika, cefalická duodenopankreatektómia,
   • Paliatívne operácie.
  3. Tenké črevo:

   • Primárne aj sekundárne nádory tenkého čreva-resekcie, rekonštrukcie, enterostómie.
  4. Hrubé črevo – laparoskopicky alebo otvorená chirurgia podľa štádiovosti ochorenia.
   • Pravostranná hemikolektómia,
   • Resekcia colon transversum,
   • Ľavostranná hemikolektómia,
   • Resekcia sigmy.
  5. Konečník – laparoskopicky alebo otvorená chirurgia podľa štádiovosti ochorenia.
   • Nízka predná resekcia konečníka s totálnou mezorektálnou excíziou,
   • Intersfinkterická resekcia konečníka s totálnou mezorektálnou excíziou,
   • Abdominoperineálna amputácia konečníka podľa Milesa s TME,
   • Totálna kolektómia,
   • Totálna proktokolektómia s TME,
   • Zadná alebo totálna exenterácia panvová pre lokálne pokročilé alebo recidivujúce karcinómy konečníka.
  6. Pečeň – otvorená chirurgia alebo laparoskopická podľa lokalizácie.
   • Anatomické aj neanatomické resekcie primárnych alebo sekundárnych tumorov pečene,
   • Hemihepatektómie pravostranná, ľavostranná, centrálna resekcia,
   • Ablatívne operácie pečene: RFA,
   • Kombinované výkony na pečeni-resekcia+RFA,
   • Dvojdobé alebo viacetapové operácie pečene,
   • Trauma pečene,
   • Abscesy pečene,
   • En blok resekcie recidív iných orgánov infiltrujúcich pečeň (oblička, nadoblička, hrubé črevo, žalúdok),
  7. Karcinóm žlčníka:
   • resekcia IV.b segmentu pečene+regionálna disekcia lymfatických uzlín,
   • reresekcie u recidív alebo po cholecystektómii s nálezom CA vesicae felleae,
   • resekcie infiltrovanej extrahepatickej časti žlčovodov pre CA vesicae felleae.
  8. Cholangiokarcinómy – radikálne aj paliatívne operácie.
   • Intrahepatické-Klatskin tumory
   • Extrahepatálne žlčové cesty
  9. Karcinóm pankreasu:
   • Cefalické duodenopankreatektómie+regionálna disekcia lymfatických uzlín,
   • Resekcia telo aj chvost pankreasu+ regionálna disekcia lymfatických uzlín,
   • Totálna pankreatektómia+ regionálna disekcia lymfatických uzlín,
   • Drenážne operácie pre chronické pankreatitídy.
  10. Parciálna alebo totálna panvová exenterácia pre recidivujúce alebo lokálne pokročilé karcinómy malej panvy (konečník, močový mechúr, gynekologické malignity, primárne tumory malej panvy).
  11. Diferenciálna diagnostika a liečba karcinózy peritonea a malígneho výpotku v dutine brušnej:
   • Stagingová laparoskópia so stanovením PCI, odberu histológie a návrhu ďalšej liečby (pseudomyxoma peritonei, mesothelioma abdominis, carcinoma ovarii, carcinoma ventriculi, carcinoma colorectalis, primárny adenokarcinóm peritonea…),
   • Cytoreduktívna chirurgia+peritonektómia +HIPEC procedúra pri uvedených malignitách a správne zvolených indikáciách,
   • Laparoskopický HIPEC u prísne selektovanej skupiny pacientov,
   • Laparoskopický restaging karcinózy po neoadjuvantnej liečbe,
   • Paliatívna liečba malígneho ascitu-laparoskopický HIPEC u selektovanej skupiny pacientov.
  12. Karcinóm pažeráka:
   • Distálna časť+stredná časť pažeráka (primárne resekcie, resekcie po neoadjuvancii),
   • Resekcie bez otvorenia hrudníka, resekcie s otvorením hrudníka (totálne, subtotálne resekcie pažeráka).
  13. Chirurgia prsníka:
   • Predoperačný staging ochorenia vrátane core cut biopsy,
   • Exstirpácia nehmatných tumorov :Frankeho identifikačný vodič, značenie tušom,
   • Tumorektómie, lumpektómie, kvadrantektómie a ablácie prsníka pre karcinóm,
   • Identifikácia sentinel node biopsy pomocou kombinácie modrého farbiva a rádioizotopu TC99,
   • Exenterácie a reexenterácie axíl,
   • Rekonštrukčná  prsníková chirurgia po subkutánych mastektómiách u onkologických pacientiek.
  14. Malígny melanóm:
   • Primárne excízie s histologizáciou,
   • Identifikácia SNB pomocou kombinácie modrého farbiva a rádioizotopu TC99,
   • Radikalizácie a reoperácie pre recidívy,
   • Exenterácie axíl a inguín pre LAP.

 

Neonkologická operatíva:

V neonkologickej operatíve uprednostňujeme laparoskopický miniinvazívny prístup, ktorý je oveľa šetrnejší k pacientovi a skorej ho prinavracia do bežného života:

  1. Operácie žlčníka a žlčových ciest-laparoskopicky aj klasicky; revízia žlčových ciest po zlyhaní ERCP,
  2. Operácie prietrží-hernií (inguinálnych, umbilikálnych, recidivujúcich, v jazve, atypických, detských); laparoskopicky (TAPP) aj klasicky,
  3. Operácie apendixu (prívesku slepého čreva),
  4. Laparoskopická resekcia polypu hrubého čreva  pri kolonoskopicky neodstrániteľných  polypoch v spolupráci s GAE oddelením aj cestou Rendez- Vous alebo po označení farbivom pri kolonoskópii,
  5. Operácie kŕčových žíl a recidív,
  6. Operácie benígnych afekcií  konečníka:  análnych trhlín, fistúl, striktúr, polypov, hemorrhoidov (Longo),
  7. Operácie sinus pilonidalis,
  8. Operácie diabetickej nohy –  amputácia prstov pri gangréne, alebo pri neuropatických vredoch, amputácie predkolenia alebo stehna pri rozsiahlej gangréne ohrozujúcej pacienta na živote,
  9. Kožné operácie – odstránenie kožných znamienok, bradavíc, operácie pri chorobách nechtov a pri hnisavých ochoreniach kože a podkožia,
  10. Implantácia  portov s aplikačnou podkožne umiestnenou komôrkou pre aplikáciu systémovej terapie u onkologických pacientov,
  11. Operačné zabezpečenie žilového prístupu, zavedenie dialyzačného katétra pre potreby dialýzy pri zlyhaní obličiek.