Chirurgické oddelenie s JIS

Personál

Primár:
 
MUDr. Tomáš Vnenčák
Vzdelanie: LF UK Bratislava
Špecializačná skúška: odbor chirurgia
Certifikát: chirurgia prsníka
Zástupca primára:  
MUDr. Martin Kučera  
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach
Špecializačná skúška: odbor chirurgia

Vedúca sestra:
 
Mgr. Silvia Jankurová  
Vzdelanie: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave, odbor ošetrovateľstvo

Lekári:
 
MUDr. Tomáš Derco  
MUDr. Tomáš Francisty  
Vzdelanie: LF UK Bratislava
Špecializačná skúška: odbor chirurgia
MUDr. Peter Frančák  
Vzdelanie: LF UK v Bratislave
Atestácia: atestácia 1. stupňa v odbore chirurgia
Špecializačná skúška: odbor chirurgia
 
MUDr. Barbora Hamadejová
 
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach
MUDr. Martin Hrabovský  
MUDr. Martina Hvizdáková  
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach
Špecializačná skúška: odbor chirurgia
MUDr. Michal Matiščák  
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach v roku 2006
Špecializačná skúška: odbor chirurgia
MUDr. Amália Medviďová  
MUDr. Michal Mojžiš
 
MUDr. Gabriela Škovranová
 
MUDr. Olesia Terenta  
MUDr. Lukáš Ulbricht  
MUDr. Štefan Volák  
Vzdelanie: LF SZU Bratislava
Atestácie: bez atestácie
MUDr. Ján Vongrey  
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach
Atestácie: atestácia I. a II. stupňa z chirurgie
Certifikáty: diagnostická a liečebná ezofagogastroduodenoskópia