Fyziatricko – rehabilitačné lôžkové oddelenie

Diagnostické a liečebné metódy

Vyšetrovacie možnosti:

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie Nemocnica Poprad, a.s. zahŕňa lôžkovú a ambulantnú časť. Pacienti prechádzajú vstupným vyšetrením, realizovaným kvalifikovaným lekárom – atestovaným v odbore FBLR na základe odporúčania praktického lekára, alebo špecialistu – neurológa, traumatológa, ortopéda, reumatológa, onkológa, internistu. Na základe vstupného vyšetrenia, po zhodnotení funkčného stavu, lekár zaradí pacienta do rehabilitačného programu realizovaného ambulantne, alebo formou hospitalizácie na lôžkovej časti.

Hospitalizácie pacientov sú regulované primárom oddelenia, podľa naliehavosti stavu – v skorých termínoch pre včasnú pooperačnú (operácie chrbtice, implantácie totálnych endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov), poúrazovú rehabilitačnú starostlivosť, u neurologických pacientov s ťažkým poškodením centrálneho a periférneho nervového systému. Podľa kapacitných možností je u týchto pacientov poskytnutá základná rehabilitačná starostlivosť ihneď – formou prekladu z ortopedického, neurologického, traumatologického oddelenia, doliečovacieho, interného oddelenia. U zhoršených chronických pacientov sú termíny objednávané (čakací kalendár ). Každý pacient počas hospitalizácie je edukovaný (školený) na domáci program. V prípade potreby, navrhujeme ďalšiu rehabilitačná starostlivosť na vyššie špecializovaných pracoviskách. V spolupráci s protetikami testujeme a vybavujeme pacientov, vhodnými liečebnými a kompenzačnými pomôckami. Fyzioterapeuti nacvičujú používanie a aplikáciu týchto pomôcok samotným pacientom, alebo zaškoľujú rodinných príslušníkov.

V ambulantnej zložke pracujú dvaja lekári. Vstupné vyšetrenie – podľa stavu je zamerané na komplexné, funkčné zhodnotenie celého pohybového systému – chrbtica, koreňové, periférne kĺby, vrátane orientačného goniometrického vyšetrenia, funkčného svalového testu, vyšetrenie oslabených, skrátených svalov, pohybových stereotypov, vyšetrenie mäkkých tkanív, fascií, spúšťových bodov, funkčných zreťazení. Na základe dokumentácie – pridružené ochorenia, kardiovaskulárna rezerva je orientačne určená možnosť záťaže pacienta. Navrhnutý rehabilitačný program vrátane fyzikálnej, pohybovej liečby prípadne aplikácia vodoliečby. Po ukončení programu pacient absolvuje kontrolné vyšetrenie.

Liečebné možnosti:

 • Komplexná pohybová liečba ochorení pohybového aparátu – chrbtice, bedrové, kolenné, plecové a periférne kĺby.
 • Pohybová liečba u pacientov operovaných – operácie chrbtice, hrudníka, kĺbov (stavy po implantácii totálnych endoprotéz) v pred i pooperačnom období.
 • Pohybová liečba u pacientov po úrazoch – zlomeniny, poranenia hlavy, polytraumy.
 • Pohybová liečba u pacientov s ochoreniami nervového systému – stavy po cievnej príhode, skleróza multiplex, polyradikuloneuritídy, poškodenia nervov.
 • Pohybová liečba u pacientov so srdcovo – cievnymi ochoreniami, stavy po infarkte myokardu stavy po amputácii končatín.
 • Pohybová liečba u onkologických pacientov.
 • Pohybová liečba u pacientov s reumatickými ochoreniami.
 • Fyzikálna terapia – elektroliečba, ultrazuk, magnetoterapia, svetloliečba – laser, bioptron, solux, teploliečba -parafín, termonosiče, rašelinové zábaly.
 • Vodoliečba – vírivá kúpeľ dolných, horných končatín, celotelová.
 • Masáže – klasická, reflexná, lymfodrenáž – ručná, prístrojová.
 • Mäkké techniky

Prístrojové vybavenie :

V telocvični č.2, sa nachádza prístrojové vybavenie poskytujúce rôzne formy elektroliečby:

 • LIKON – elektroliečebný prístroj na zlepšenie prekrvenia, uvoľnenie spazmov,…
likon
 • Bioptronová lampa – používa sa pri doliečovaní po úrazoch, operáciach / hojenie jaziev, môže sa podávať aj u pacientov s kovovým materiálom
biolampa
 • BTL – multifunkčný elektroliečebný prístroj, kontraindikáciou je kovový materiál
btl-physio
 • Elektrogymnastika z prístroja TUR RS 21 – elektroliečebný prístroj slúžiaci na posilnenie svalov
diadynamic
 • DIADYNAMIC – DD6 – elektroliečba má veľmi dobrý analgetický účinok, súčasťou je aj elektrostimulácia
 • LASER – má široké využitie podľa diagnóz, antiedematózny, antiflogistický a biostimulačný účinok
laser