Pediatrické oddelenie s JIS

Denný režim

Detské oddelenie

06:00 – 07:00 meranie VF, ranná toaleta, úprava postelí
07:00 – 07:45 ranné sedenie lekárov, odbery
07:45 – 08:30 malá vizita, raňajky
08:30 – 10:00 špeciálne diagnostické vyšetrenia a liečebné výkony,
desiata,
podľa veku dieťaťa – materská škôlka, vyučovanie s pedagógom
10:00 – 11:00 veľká vizita
11:00 – 12:00 prijímanie a prepúšťanie pacientov, ordinované vyšetrenia
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 15:00 kľud na lôžku
14:30 – 15:00 sedenie lekárov
15:00 – 16:00 olovrant
16:00 – 18:00 záznam do dokumentácie, zamestnanie detí, večera
18:00 – 19:00 večerná toaleta, príprava na spánok
19:00 – 07:00 nočný kľud

 

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Prijaté matky prijímajú návštevy v priestoroch jedálne alebo vestibulu.

Deti do 12 rokov majú vstup na oddelenie zakázaný.

Informačné hodiny:
D E N N E 12:30 – 15:30

Informácie o zdravotnom stave podáva ošetrujúci lekár.

Aby sa nenarušoval plynulý chod oddelenia prosíme TV prijímač nezapínať mimo vyhradených hodín.

Vyhradené hodiny:
denne 16:00 – 19:00  
sobota, nedeľa, sviatky 10:00 – 12:00 15:00 – 19:00

Pred vizitou si prosíme upratať osobné veci, v čase vizity netelefonovať, TV prijímač a notebook nezapínať.

Podávanie stravy:

Matkám a pacientom s infekčným režimom bude strava podávaná na izbe.
Ostatných pacientov prosíme, aby na vyzvanie sanitárky prišli na raňajky, obed a večeru do jedálne.
V priestoroch jedálne máte v džbánoch čerstvý čaj.

Rodič (alebo sprievodca) počas hospitalizácie plne zodpovedá za bezpečnosť svojho dieťaťa!

Prosíme Vás o vypísanie dotazníka spokojnosti, aby sme mohli zhodnotiť poskytnutú starostlivosť o Vaše dieťa a následne odstrániť nedostatky.

JIS detská

 

05:00 meranie telesnej teploty
06:00 – 07:00 ranná toaleta
07:00 – 08:00 odber biologického materiálu, malá vizita
08:00 – 09:00 raňajky, podávanie liekov
09:00 – 10:00 výchovné zamestanie podľa zdravotného stavu a veku dieťaťa – ZŠ, MŠ
10:00 – 10:30 veľká vizita
10:30 – 12:00 výchovné zamestanie podľa zdravotného stavu a veku dieťaťa – ZŠ, MŠ
11:00 meranie telesnej teploty
12:00 – 12:30 obed, podávanie liekov
12:30 – 15:00 popoludňajší odpočinok, podávanie liekov
15:00 – 17:30 olovrant, výchovné zamestnanie
16:00 – 16:15 podávanie liekov
17:00 meranie telesnej teploty
17:30 – 18:00 večera, podávanie liekov
18:00 – 19:00 večerná vizita
19:00 – 06:00 nočný kľud
20:00 podávanie liekov
23:00 meranie telesnej teploty
24:00 podávanie liekov

Informácie o zdravotnom stave podáva denne ošetrujúci lekár.
O návštevách rozhoduje podľa zdravotného stavu dieťaťa primár, resp. ošetrujúci lekár oddelenia.

Novorodenecké oddelenie

06:00 – 07:00 preberanie novorodencov, ranná sesterská vizita, odbery biologického
materiálu, skríningové vyšetrenia u novorodencov
07:00 – 07:30 utorok, piatok preventívne ortopedické vyšetrenie novorodencov
07:30 – 09:30 detská vizita pediatrom a detskou sestrou
09:00 – 13:00 pondelok, streda, piatok preventívne skríningové vyšetrenie u novorodencov,
prepúšťanie novorodencov
13:00 – 16:00 edukácia matiek o kúpaní, prebaľovaní a ošetrovaní novorodencov
16:00 – 16:30 meranie telesnej teploty
16:30 – 18:00 denné záznamy do dekurzov, odovzdanie novorodencov

Priebežne počas 24. hodín:

  • príjem a ošetrovanie novorodencov po narodení na pôrodnej sále,
  • observačná starostlivosť o novorodencov na novorodeneckom oddelení po operačnom pôrode, novorodencov s porušenou popôrodnou adaptáciou, novorodencov pod fototerapiou,
  • edukácia matiek v starostlivosti o novorodencov, o dojčení a technike dojčenia

Oddelenie patologických novorodencov

06:00 výmena služieb
07:00 – 9:00 ranné sedenie lekárov, odbery, vyšetrenie, lekárska vizita – plnenie ordinácie,
UTOROK, PIATOK – ortopedické vyšetrenie
09:00 – 10:00 rehabilitácia, prebaľovanie, kŕmenie detí
STREDA – ultrazvukové vyšetrenie mozgu, obličiek, srdca
10:00 – 10:30 veľká vizita
10:30 – 11:00 príprava stravy pre deti, prepúšťanie detí
11:00 podávanie liekov
12:00 – 13:00 rehabilitácia, prebaľovanie, kŕmenie detí
PONDELOK, STREDA, PIATOK – OAE /otoakustické vyšetrenie sluchu/
STREDA – OP /vyšetrenie očného pozadia /
14:30 – 15:00 sedenie lekárov
14:30 – 15:30 kúpanie detí, zaúčanie matiek
rehabilitácia, prebaľovanie, kŕmenie detí
16:00 – 17:00 dezinfekcia
17:00 podávanie liekov
17:00 – 18:00 vedenie dokumentácie
18:00 výmena služieb
18:30 – 19:00 rehabilitácia, prebaľovanie, kŕmenie detí
19:00 večerná lekárska vizita
19:00 – 20:00 príprava stravy pre deti
21:30 – 22:00 prebaľovanie, kŕmenie detí
23:00 podávanie liekov
0:30 – 1:00 prebaľovanie, kŕmenie detí
1:00 – 2:00 dezinfekcia
4:30 – 5:00 prebaľovanie, kŕmenie detí
5:00 podávanie liekov
5:00 – 6:00 vedenie dokumentácie