Neurologické oddelenie s JIS

Personál

Primár:
MUDr. Ľubica Snopeková
 
Zástupca primára:
MUDr. Iveta Ružinská
 
Vedúca sestra:
Mgr. Marta Slivošová

Lekári:
MUDr. Mariana Babejová
MUDr. Zuzana Bírová Rerková
MUDr. Igor Bodnár
MUDr. Matej Brincko
MUDr. Katarína Chudá
MUDr. Dominika Kračunová Danková
MUDr. Barbora Ďuricová
MUDr. Silvia Franeková
MUDr. Veronika Kleinová
MUDr. Michaela Kocúrová
MUDr. Miroslava Kotillová
MUDr. Dominika Lopatová
MUDr. Peter Marec
MUDr. Viktória Maťašová
MUDr. Dominika Nagyová
MUDr. Karin Palková
MUDr. Michal Poddaný
MUDr. Eva Šimunková
MUDr. Dominika Tirpáková
MUDr. Jana Vasilenková
MUDr. Ivana Zentková