Neurologické oddelenie s JIS

Denný režim

05:45 – 06:00 podávanie antibiotík, odovzdávanie služieb
06:30 – 09:00 odber biologického materiálu na vyšetrenia,
ranná toaleta imobilných pacientov,
raňajky, kŕmenie pacientov,
príprava infúznych roztokov, podávanie liekov per os, aplikácia
intravenóznych injekcií a infúzií,
príjem pacientov
09:00 – 11:00 vizita
10:00 – 13:00 konziliárne a odborné vyšetrenia, vybavovanie vizity
12:00 – 12:30 obed, kŕmenie pacientov
13:00 – 17:00 konziliárne a odborné vyšetrenia
17:00 – 18:00 večera, kŕmenie pacientov, podávanie liekov, odovzdávanie služby
18:30 – 19:30 vizita
19:30 – 21:00 vybavovanie večernej vizity, večerná toaleta
21:00 – 06:00 nočný kľud
Návštevné hodiny:
pondelok – piatok návštevy zakázané
sobota, nedeľa, sviatky návštevy zakázané

Návštevy na ICJ sú povolené iba so súhlasom primára alebo ošetrujúceho lekára.