Dotazník spokojnosti ambulantného pacienta

Vážená pacientka/ vážený pacient nemocnice,
dovoľujeme si Vás požiadať o anonymné poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach počas poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť starostlivosť o Vás – našich pacientov a zabezpečiť tak kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti na najvyššej možnej úrovni.
Pri vypĺňaní dotazníka neváhajte reálne opísať svoje pocity. Vo Vašich výpovediach prosíme o čo najväčšiu hodnovernosť, opis situácií, ak nepoznáte mená pracovníkov, s ktorých prácou ste neboli alebo naopak boli spokojní, opíšte ich, napíšte deň a čas, kedy ste s nimi prišli do kontaktu.
Budeme vďační aj za ďalšie podnety na zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici, či iné postrehy (pozitívne alebo negatívne).

Dotazník môžete jednoducho vyplniť v elektronickej podobe priamo na tejto stránke, prípadne si ho stiahnuť, vyplniť v papierovej podobe a odoslať na adresu Nemocnica Poprad, a. s., Referát vzťahov s verejnosťou a vzťahov s klientom, Banícka 803/28, 05845 Poprad alebo osobne odovzdať na ambulancii.

MUDr. Jozef Tekáč, MPH
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Nemocnica Poprad, a. s.

Na stiahnutie:  Dotazník spokojnosti ambulantného pacienta

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Elektronický dotazník:

  Oddelenie, resp. ambulancia, ktorú som navštívil:

  Dátum (prípadne presný čas): Rok:

  A. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo strany lekárov

  1. Boli ste spokojný/á s prístupom a starostlivosťou lekárov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti?

  2. Boli ste spokojný/á so správaním, komunikáciou lekárov, ktorí Vám poskytovali zdravotnú starostlivosť?

  3. Čo bolo pre Vás najväčším pozitívnym prekvapením počas Vašej návštevy ambulancie
  resp. našej nemocnice?

  4. Čo bolo pre Vás najväčším sklamaním zo strany lekárov?

  B. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo strany sestier

  5. Boli ste spokojný/á s prístupom a starostlivosťou sestier počas poskytovania zdravotnej starostlivosti?

  6. Boli ste spokojný/á s komunikáciou zo strany sestier?

  7. Čo bolo pre Vás najväčším pozitívnym prekvapením zo strany sestier?

  8. Čo bolo pre Vás najväčším sklamaním zo strany sestier?

  C. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo strany pracovníkov röntgenu

  9. Boli ste spokojný/á s prístupom, starostlivosťou a komunikáciou pracovníkov röntgenu?

  10. Ďalšie podnety a postrehy:

  D. Ktorej zdravotnej poisťovne ste klientom?

  VšZPUNIONDôveraPOISTENEC Z KRAJINY MIMO EÚ

   

  Dôležitý oznam!
  Informácie z uvedeného dotazníka slúžia pre interné potreby Nemocnice Poprad, a. s., v záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb, zároveň však nezakladajú nárok na prešetrovanie v zmysle Zákona 9/2010 o sťažnostiach. V prípade záujmu o podanie sťažnosti postupujte nasledovne: POSTUP PRI PODÁVANÍ SŤAŽNOSTÍ

   

  Ďakujeme za spoluprácu
  vedenie Nemocnice Poprad, a.s.

  Overenie - nie som robot: