Dotazník spokojnosti ambulantného pacienta

Vážení pacienti,
dovoľujeme si vás požiadať o anonymné vyplnenie dotazníka o vašich skúsenostiach počas návštevy ambulancie v našej nemocnici. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť
starostlivosť o našich pacientov a zabezpečiť kvalitu poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti na najvyššej úrovni.
Za vyplnenie vám vopred ďakujeme.

Dotazník môžete jednoducho vyplniť v elektronickej podobe priamo na tejto stránke, prípadne si ho stiahnuť, vyplniť v papierovej podobe a odoslať na adresu Nemocnica Poprad, a. s., Referát vzťahov s verejnosťou a vzťahov s klientom, Banícka 803/28, 05845 Poprad alebo osobne odovzdať na ambulancii.

Vedenie Nemocnice Poprad, a. s.

Na stiahnutie:  Dotazník spokojnosti ambulantného pacienta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elektronický dotazník:

  Názov ambulancie:

  Mesiac návštevy ambulancie: Rok:

  POISŤOVŇA:

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Z dôvodu správneho vyhodnotenia dotazníka, prosíme, o číselné hodnotenie na všetky otázky tak, že do rámčeka vpíšete známku, najlepšie zodpovedajúcu vášmu pocitu:

  1 = boli ste veľmi spokojní (veľmi dobre)
  2 = boli ste spokojní (dobre)
  3 = boli ste priemerne spokojní (skôr dobre)
  4 = boli ste nespokojní (zle)
  5 = boli ste veľmi nespokojní (veľmi zle)

  V otázkach s možnosťou výberu odpovede je každá odpoveď už ohodnotená známkou.

  Dotazníky vyhodnocujeme mesačne, aby sme vedeli na vaše podnety čo najrýchlejšie reagovať.

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

  A. PRIJATIE V AMBULANCII

  1. Akou známkou hodnotíte rýchlosť vybavenia formalít pri prijatí?

  2. Akou známkou hodnotíte ochotu a slušnosť personálu pri prijatí?

  B. POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ZO STRANY LEKÁROV

  3. Predstavil sa vám váš ošetrujúci lekár? (označte)

  4. Akou známkou hodnotíte ochotu a ústretovosť lekárov?

  5. Akou známkou hodnotíte záujem o pacienta a čas venovaný pacientovi?

  6. Akou známkou hodnotíte zrozumiteľnosť informácií o zdravotnom stave,
  navrhovanej liečbe, výsledkoch vyšetrení a rizikách spojených s liečbou?

  7. Akou známkou hodnotíte rešpektovanie súkromia pri lekárskych vyšetreniach
  a komunikácií s lekárom?

  C. POSKYTOVANIE OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI ZO STRANY OŠETROVATEĽSKÉHO PERSONÁLU
  (sestier, praktických sestier - asistentov a sanitárov)

  8. Akou známkou hodnotíte zručnosť ošetrovateľského personálu?

  9. Akou známkou hodnotíte komunikáciu ošetrovateľského personálu?

  10. Akou známkou hodnotíte správanie ošetrovateľského personálu?

  11. Akou známkou hodnotíte rešpektovanie súkromia pri ošetrovateľských výkonoch?

  D. PRIESTORY

  12. Akou známkou hodnotíte čistotu čakárne?

  E. KVALITA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

  13. Akou známkou hodnotíte čistotu sociálnych zariadení?

  F. OSTATNÉ

  14. Akou známkou hodnotíte zlepšenie vášho zdravotného stavu po absolvovaní liečby?

  15. Požadoval od vás niekto priamo či nepriamo úplatok?

  16. Stretli ste sa počas návštevy ambulancie podľa vášho názoru s uprednostňovaním
  iných pacientov?

  17. Navštívili by ste našu nemocnicu opätovne, prípadne odporučili by ste ju
  v prípade potreby príbuzným alebo známym?

  V prípade potreby, prosíme, uveďte ďalšie podnety na zlepšenie kvality poskytovanej
  zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici, či iné postrehy (pozitívne alebo negatívne)
  získané počas vašej návštevy ambulancie:

   
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Dôležitý oznam!
  Informácie z uvedeného dotazníka slúžia pre interné potreby Nemocnice Poprad, a. s., v záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb, zároveň však nezakladajú nárok na prešetrovanie v zmysle Zákona 9/2010 o sťažnostiach. V prípade záujmu o podanie sťažnosti postupujte nasledovne: POSTUP PRI PODÁVANÍ SŤAŽNOSTÍ

   

  Ďakujeme za spoluprácu
  vedenie Nemocnice Poprad, a.s.

  Overenie - nie som robot: