Preventívne vyšetrenie znamienok

V máji si každoročne pripomíname Európsky deň melanómu. Pri tejto príležitosti sú organizované rôzne podujatia zamerané na preventívne vyšetrenia kože, zvýšenie informovanosti verejnosti o možnom nebezpečenstve materských znamienok, vplyve slnečného žiarenia na vznik rakoviny kože a priblíženie práce dermatovenerológov.

Výskyt nádorových premien pigmentových névov, ale i iných kožných zmien za ostatné roky prudko stúpa. Základom liečby sú však včasný záchyt a dostatočne radikálna chirurgická intervencia.

Melanóm však nevzniká iba v máji, môže sa vyskytnúť u každého z nás v priebehu celého roka. Preventívne vyšetrenie znamienok je vhodné absolvovať 1-krát ročne a je hradené z verejného zdravotného poistenia. Môžete tak urobiť kedykoľvek v Dermatovenerologickej ambulancii (kožná) na prízemí pavilónu kožného stacionára.