Už 10 rokov pomáhame aj vďaka Vám!

Využite aj v tomto roku svoje právo, darujte 2% (3%) svojich daní a podporte malých i veľkých pacientov! Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2017 nadácia použije pre Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s., na spolufinancovanie zdravotníckej techniky EMG a financovanie rehabilitačného cvičenia metódou TheraSuit pre dvoch maloletých pacientov.
Radi by sme oslovili našich kolegov, zamestnancov, pacientov, sympatizantov, rodinných príslušníkov a podnikateľské subjekty a požiadali všetkých o poukázanie tohto príspevku pre našu organizáciu.
 
Stačí vyplniť formulár, ktorý nájdete uvedený nižšie. Prostriedky sú odrátané z Vami už zaplatenej dane z príjmu a neovplyvnia výšku Vášho príjmu. Preto využite tieto prostriedky a darujte ich na ušľachtilé ciele – pre zdravie! Využite svoje právo podporiť dobrú vec!