Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – NEONATOLÓG

Pracovná funkcia: lekár špecialista v odbore neonatológ
Pracovná náplň: diagnostická a liečebno-preventívna činnosť lekára o pacientov pediatrického oddelenia
Iné výhody: možnosť ubytovania
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
zameranie, odbor: špecializácia v špecializačnom odbore neonatológia
Prax: minimálne 3 roky
Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania
Mzdové podmienky (brutto): od 3 500,00 €
– základná zložka mzdy 2 605,90 €, motivačná zložka mzdy 894,10 €
– náborový príspevok od 2500,00€ pri úväzku 1,0
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný alebo čiastočný úväzok
Kontakt: Kontaktná osoba:
 
PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk