Dobré rozprávky v Nemocnici Poprad, a. s.

Zástupcovia spoločnosti LIDL dnes odovzdali dar pre pediatrické oddelenie s JIS v rámci projektu “Dobré rozprávky”.
Zostava život zachraňujúcich prístrojov je určená pre novorodenecké oddelenie, a jej súčasťou je výhrevné lôžko, fototerapeutická LED lampa na liečbu žltačky a vysokoprietoková liečba kontinuálnym pretlakom.

Ďakujeme.