Voľné pracovné miesta

Lekár – ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU

Pracovná funkcia: lekár – oddelenie urgentného príjmu
Pracovná náplň: diagnostická a preventívna činnosť lekára na oddelení urgentného príjmu
Iné výhody: možnosť ubytovania, DDP
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa, odbor: všeobecné lekárstvo
– špecializácia v odbore urgentná medicína vítaná
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Osobnostné predpoklady
a zručnosti:
schopnosť samostatného rozhodovania pri diagnostike pacientov oddelenia urgentného príjmu
Mzdové podmienky (brutto):
Lekár so špecializáciou: 
– základná zložka mzdy  od 3027,50 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z. z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok pre lekára so špecializáciou od 2500,00 € pri úväzku 1,0
 
Lekár absolvent: 
– základná zložka mzdy 1816,50 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z.z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok pre lekára so špecializáciou od 2000,00 € pri úväzku 1,0
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontakt: Kontaktná osoba:
 
PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk