Unikátny projekt spojil Nemocnicu Poprad so 40 nemocnicami vo svete

Nemocnica Poprad, a. s., sa ako prvá z nemocníc na území bývalého Československa zapojila do projektu, ktorého hlavným cieľom  je zefektívniť proces liečby pacienta s diagnózou totálna endoprotéza bedrového alebo kolenného kĺbu.  Snahou nemocnice je dosiahnuť zvýšenie spokojnosti pacienta, zavedenie manažmentu bolesti, rýchlejšiu schopnosť mobilizácie pacienta, zvýšenie kvality a zníženie celkových nákladov. Po štyridsiatich nemocniciach, ktoré sa do projektu zapojili v západnej Európe a v zámorí, zavítali experti spoločnosti B. Braun  v marci roku 2018 aj do Popradu.  

Experti zo Švajčiarska, Nemecka a Českej republiky počas dvoch náročných operačných dní  na ortopedickom oddelení,oddelení centrálnej sterilizácie a centrálnych operačných sálach, na ktorých sa vykonávajú spomínané operácie, realizovali tzv. snímku dňa. Podnetom pre jej realizáciu bola podľa slov MUDr. Alana Munteanu, riaditeľa divízie B. Braun Aesculap,  skutočnosť, že lekári-operatéri sa zväčša sústreďujú na tzv. interaktívnu časť starostlivosti o pacienta, teda o samotný operačný výkon a proces od stanovenia diagnózy, cez predoperačnú a pooperačnú starostlivosť až po samotnú rehabilitáciu je pre nich menej atraktívny. Úspešné zvládnutie pred a pooperačnej starostlivosti však môže výrazne prispieť k zlepšeniu starostlivosti o pacienta.

Spolupráci s tímom expertov predchádzala spoločná snaha generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Petra Petruša, MBA a primára ortopedického oddelenia MUDr. Pavla Kalinu vybudovať  tzv. oddelenie excelentnosti. Ide o zavedenie štandardizovaného postupu pri ortho-pathway (voľne preložené ako cesta pacienta diagnózou), postupu, ktorý je vlastný len zdravotníckemu zariadeniu, ktoré vlastní tento certifikát kvality.

Projektový tím, zložený z piatich audítorov – pozorovateľov, zbieral informácie nielen pozorovaním, ale aj pomocou dotazníkov a dokumentácie dát a počítacími a meracími metódami. Zaujímala ich príprava pacienta na operačný výkon, samotný proces operácie, anestéza a liečba bolesti, logistika a prevencia infekcie.

Snímka dňa mala za úlohu zmapovať všetky činnosti súvisiace so zdravotnou starostlivosťou o pacienta s diagnózou totálna endoprotéza. Zahraniční kolegovia sa rozdelili do niekoľkých tímov a každý tím sa venoval mapovaniu jednotlivých činností – predoperačnému procesu, prijímaniu pacienta, samotnej operácii, pobytu na oddelení, prepúšťaniu pacienta.

Keďže ten istý operačný výkon môže v závislosti od pacienta prebiehať rôzne, Dr. Ina Wüstefeld  a vývojár Dominik Kuehne z Aesculap AG z nemeckého Tuttlingenu sledovali počas dvoch dní a 14-tich operačných hodín, niekoľko po sebe nasledujúcich operácií totálnej endoprotézy bedrového kĺbu a taktiež operácie totálnej endoprotézy kolenných kĺbov. Zaujímali ich nielen presné  trvania jednotlivých úkonov a výkonov, ale aj množstvo vysterilizovaného a následne použitého materiálu, optimalizácia množstva použitých nástrojov, časy medzi jednotlivými operáciami a ďalšie podrobnosti. V tom istom čase už ďalší tím sledoval prácu v ortopedickej ambulancii a pri vzdelávaní pacienta a posledný tím sa sústreďoval na pobyt pacienta na oddelení a pooperačných izbách.

Cieľom tejto aktivity bolo stanoviť  štandardy tak, aby bol pobyt pacienta v nemocnici čo najefektívnejší. Prispieť by k tomu mohla okrem iného samotná príprava pacienta mimo nemocnice, vybavenie pacienta dezinfekciou, výber analgetík, anestézie.

Po dvojmesačnom spracovaní všetkých dát prezentovali  v týchto dňoch experti z B. Braun výsledky dvojdňovej analýzy činnosti zdravotníckeho personálu. Na ich základe predstavili vedeniu nemocnice i jednotlivým oddeleniam ponúkané opatrenia a riešenia, ktoré by mohli zefektívniť prácu zdravotníkov a urýchliť návrat pacientov späť do bežného života.

Zo strany expertov boli vysoko hodnotené zrejme najkratšie časy medzi jednotlivými operačnými výkonmi v porovnaní s inými pracoviskami. Najvyššie známky hodnotenia dosiahol aj skúsený a spoľahlivý anesteziologický tím. Expertov milo prekvapili motivované a vzdelané, profesionálne zorientované inštrumentárky. Vysoké štandardy na oddelení centrálnej sterilizácie opäť pozitívne odprezentovali popradskú nemocnicu.

Ako uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA: „Veľmi si vážime, že na základe doterajších aktivít a výsledkov v liečbe a operatíve TEP si B. Braun vybral práve našu nemocnicu ako tú, ktorú certifikuje a v ktorej otvára školiace stredisko pre operácie totálnych endoprotéz kolenných kĺbov a bedra. Pohľad  ´zvonku´ je predsa len iný, prísnejší a bez kompromisov. Preto si ceníme navrhované opatrenia, ktoré sme začali okamžite zavádzať do našich postupov.“

Vybudovať oddelenie excelentnosti  bolo v plánoch primára ortopedického oddelenia MUDr. Pavla Kalinu už dlhší čas. Teraz smelo rozpráva o ďalšej vízii: „Vybudovať oddelenie excelentnosti bolo mojim snom. Zefektívniť prácu, pre vedenie i personál, pri dosiahnutí maximálnej spokojnosti pacienta. Dnes vidím , že je možné ísť ďalej. Chceme pracovať nielen na tom, aby pacient vedel, že sme hodní toho, aby sme boli držiteľom certifikátu kvality, ale našim plánom je do budúcna meniť , ďalej ich zlepšovať a prekročiť,” uzavrel primár Kalina.