POZOR, ZMENA ORDINAČNÝCH HODÍN NA POHOTOVOSTI!

Ordinačné hodiny v Ambulacii pohotovostnej služby pre dospelých sa od 1.7.2018 menia nasledovne:

Pracovné dni (pondelok – piatok)

16.00 – 22.00 hod.

Víkendy (sobota, nedeľa), štátny sviatok

7.00 – 22.00 hod.

 

Ordinačné hodiny v Ambulancii pohotovostnej služby pre deti a dorast sa od 1.7.2018 menia nasledovne:

Pracovné dni (pondelok – piatok)

16.00 – 22.00 hod.

Víkendy (sobota, nedeľa), štátny sviatok

7.00 – 22.00 hod.