Školiace stredisko pre operácie totálnych endoprotéz hostilo prvého zahraničného lekára

V náväznosti na vytvorenie centra excelentnosti na Ortopedickom oddelení Nemocnice Poprad, a. s., vzniklo v popradskej nemocnici školiace stredisko pre operácie totálnych endoprotéz spoločnosti B.Braun. Hlavným cieľom tejto aktivity je zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pri operáciách totálnych endoprotéz kolenného kĺbu a bedra. Primár ortopedického oddelenia MUDr. Pavol Kalina zapojil do operačného tímu prvého zahraničného lekára – Haim (Efim) Shtarkera z Galilee Medical Center v Nahariyi v Izraeli.

Keďže lekári našej nemocnice zrealizujú ročne priemerne 800 – 900 operácií totálnych endoprotéz, prednosta Kliniky ortopédie a pediatrickej ortopédie M.D. Shtarker počas štyroch dní sledoval priebeh operácií, postupne operatérovi asistoval a nakoniec pod vedením primára Kalinu niekoľko operácií zrealizoval.

Doktor Shtarker sa počas svojej vyše 30-ročnej odbornej praxe špecializuje na ortopédiu, ortopedickú pediatriu a protetiku, keď v nahariyjskej nemocnici, v ktorej pôsobí od roku 1991, viedol v rokoch 2006 – 2013 Kliniku pediatrickej ortopédie a od roku 2013 vedie Kliniku ortopédie a ortopedickej pediatrie. V súčasnosti pôsobí v rámci Izraela ako garant pre ortopédiu a ortopedickú pediatriu.

Na ortopedickom oddelení nemocnice v izraelskej Nahariyi sa venuje predovšetkým kostnej chirurgii rozličného charakteru, avšak až 70 % zákrokov tvoria akútni pacienti, často ide o zranených z neďalekej Sýrie (za posledné 4 roky ich bolo viac ako 3000). Doteraz ročne vykonávali lekári priemerne 120 operácií totálnych endoprotéz, avšak spolupráca so školiacim strediskom v Poprade, by mala zvýšiť nárast tejto plánovanej operatívy. V rámci detskej ortopédie sa doktor Shtarker venuje takmer celému spektru ortopedických výkonov v detskom a adolescentnom veku, medzi ktoré patria aj operácie za účelom predlžovania končatín a bohaté skúsenosti má s operáciami skolióz. Spoločenská situácia v regióne, v ktorom pôsobí, spôsobila, že má taktiež bohaté skúsenosti s vojnovými úrazmi a amputáciami. V rámci Centra genetického ochorenia kostí sa doktor Shtarker venuje ochoreniu osteogenesis imperfecta. Ide o skupinu dedičných chorôb, ktoré sú okrem iného charakterizované zvýšenou krehkosťou kostí a zvýšeným výskytom zlomenín, kostnými deformitmi, stratou sluchu, lámavosťou zubov.

„Som veľmi rád, že sme rozbehli spoluprácu s takýmto odborníkom, kde skutočne nebude získavať len jedna strana. Aj my sa môžeme oboznámiť s postupmi v endoprotetike dospelého alebo detského pacienta, ktoré využívajú izraelskí lekári. Výmena skúseností je vždy prospešná pre obe strany, v tomto prípade však bude z aktivity profitovať najmä pacient, bez ktorého by naša prax a vzdelávanie strácali význam.“ Uviedol primár ortopedického oddelenia MUDr. Pavol Kalina.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA dopĺňa:  “S týmto prvým kontaktom školiaceho strediska nemocnica nadviazala spoluprácu na výmenu rezidentov, ktorí sa naučia naše osvedčené postupy a naopak naši lekári budú mať možnosť poznať iné metódy, ktoré prinesú na naše pracovisko. Vzájomná výmena informácií s odborníkmi z rôznych krajín bude vzájomne prospešná a užitočná pre lekárov i liečených pacientov,” doplnil Petruš.