Ocenenie TOP INOVÁCIE v medicíne za rok 2017 pre popradskú nemocnicu

MUDr. Martin Lajoš ako prvý na Slovensku použil pri operácii trieštivej zlomeniny panvy špeciálnu dlahu.

Aktivita lekárov popradskej nemocnice bola ocenená v podobe štyroch nominácií Zdravotníckych novín na cenu TOP INOVÁCIE v medicíne za rok 2017. Nominované bolo chirurgické oddelenie s výkonom Najmodernejší spôsob miniinvazívneho riešenia pruhov v slabinách u detí, oddelenie úrazovej chirurgie s JIS za prvú slovenskú úspešnú operáciu trieštivej zlomeniny panvy a to dna acetabula pomocou špeciálnej dlahy MEDIN OMEGA, oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, ktoré ako prvé na Slovensku ponúklo aplikáciu CO₂insulfátorom pri CT virtuálnej kolonoskopii a oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou, ktoré začalo realizovať nové endoskopické vyšetrenie endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP).

Ako prvý vyslovil slová vďaky a uznania priamo po odovzdaní ocenenia generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA: “Srdečne blahoželám nominovaným primárom a ich oddeleniam a zároveň víťazovi kategórie Chirurgia a kardiochirurgia, primárovi oddelenia úrazovej chirurgie s JIS, MUDr. Martinovi Lajošovi s kolektívom.
Tieto informácie ma uisťujú v tom, že v poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa uberáme správnym smerom, avšak dôležité je ani po udelení takýchto ocenení nezastať na mieste a príliš dlho neoslavovať víťazstvo. Na našu pomoc už čakajú ďalší pacienti a nové výzvy.”