V Nemocnici Poprad, a. s., je opäť otvorené mamografické pracovisko

Po inštalácii nového digitálneho mamografického prístroja bude od pondelka 15. októbra 2018 spustená prevádzka mamografického pracoviska. O časových termínoch vyšetrení budú pacienti informovaní pracovníčkami recepcie Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad, a. s.
K objednaniu a vyšetreniu na mamografické vyšetrenie je potrebné doniesť popis a obrazovú dokumentáciu z posledného vyšetrenia, ak bolo realizované mimo nášho pracoviska.

Mamografické pracovisko na Oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie bolo zriadené v Nemocnici Poprad, a. s., ešte v roku 1996. Od tohto času fungovalo bez prestávky a neustále zvyšovalo úroveň kvality poskytovaných služieb. V pondelok 15. októbra 2018 bude pracovisko po nútenom dočasnom uzatvorení opäť k dispozícii pacientom. Nový prístroj by mal umožniť vyšetriť denne viac pacientiek ako v minulosti. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA, neskrýva radosť z opäť otvoreného pracoviska a jedným dychom dodáva, že nemocnica môže znova napĺňať svoj cieľ, a teda poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť s vysokokvalifikovaným personálom a modernou prístrojovou technikou, ktorí spolu vytvárajú vhodné podmienky pre včasné stanovenie diagnózy, čo je dôležitým predpokladom následnej úspešnej liečby pre našich pacientov.