Ďalšie život zachraňujúce monitory dychu v Nemocnici Poprad

Novorodenecké oddelenie a jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodenca Nemocnice v Poprade a.s., pod vedením MUDr. Lýdie Beniakovej a MUDr. Anny Antalíkovej dostalo od Nadácie Križovatka do daru 10 ks monitorov dychu Baby Sense 2 Pro v celkovej hodnote 990,-€, ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru spoločnosti KiK Textil a Non-food spol.  s r.o.

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“.

Nadácia sa snaží vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky.

Nadácia spolupracuje s popradskou nemocnicou už od roku 2010, kedy jej darovala monitory dychu Babysense prvýkrát. Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov.

V projekte „Mamička dýcham“ bolo novorodeneckému oddeleniu, Nemocnice Poprad a.s., darovaných do dnešného dňa celkovo 39 monitorov dychu.

Monitor dychu BabySense je historicky prvým výrobkom na svete tohto druhu. Za 30 rokov svojej existencie prešiel mnohými úpravami a je neustále modernizovaný tak, aby spĺňal náročné klinické skúšky. Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv je registrovaný ako zdravotnícka pomôcka. Prístroj BabySense účinne a spoľahlivo kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje rodiča v prípade jeho ohrozenia.