V. Popradské lekárske dni s rekordným záujmom odbornej verejnosti

Nemocnica Poprad, a. s., zorganizovala po piatykrát odbornú lekársku konferenciu s medzinárodnou účasťou Popradské lekárske dni. Počas dvoch dní sa konferencie zúčastnilo spolu 767 lekárov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov zo Slovenska, Česka, Francúzska a Chorvátska. „Účasťou sme pokorili náš predchádzajúci rekord a tým potvrdili stúpajúcu prestíž podujatia, na čo som v mene celej nemocnice a jej zamestnancov hrdý a za čo im touto cestou vyslovujem poďakovanie. Nesmierne ma potešila skutočnosť, že medzi autormi odborných prednášok, ale aj medzi ocenenými mladými lekármi, nechýbali lekári z našej nemocnice, čo je dôkazom konkurencieschopnosti a odbornosti personálu Nemocnice Poprad,” uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA.

Účastníkov konferencie počas otvorenia pozdravil prezident SR Andrej Kiska, pod ktorého záštitou sa podujatie konalo. V mene akcionára nemocnice vystúpil II. štátny tajomník MZ SR prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. a konferenciu si nenechal ujsť ani hlavný hygienik SR Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

Odbornú garanciu zastrešili prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan LF UPJŠ Košice a prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a poverený zastupovaním dekana, hlavný odborník pre hepatológiu, ktorí taktiež patrili k prednášateľom konferencie. Nechýbal ani hlavný odborník pre infektológiu a tropickú medicínu prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., prezidenti Českej a Slovenskej hepatologickej spoločnosti prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. a MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., či prednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM Praha prof. MUDr. Július Špičák, CSc. Hlavným hosťom konferencie bol popredný francúzsky hepatológ profesor Vlad Ratziu, svetový líder v manažmente pacientov s nealkoholovou chorobou pečene.

„Hlavná téma konferencie Metabolický syndróm a civilizačné choroby – kde sme a kam kráčame vystihuje to, čo sa najviac podpísalo pod epidemiológiou ochorení v 21. storočí, ktorú zažívame. S mojimi kolegami z Oddelenia vnútorného lekárstva s JIS metabolickou sme si dali za cieľ predstaviť v odbornom programe metabolický syndróm z pohľadu kľúčových pododborov vnútorného lekárstva. Je pre nás cťou, že moje pozvanie aktívne sa zúčastniť prijali medicínske osobnosti zo slovenskej, českej aj európskej akademickej pôdy, s ktorými spolupracujeme v pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní, na vedeckých projektoch, ale nezriedka aj pri poskytovaní dennej starostlivosti o našich pacientov.“, uviedla primárka Oddelenia vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., ktorá piaty ročník významného podujatia odborne viedla.

Silným motívom v prípade V. Popradských lekárskych dní bolo spájanie rôznych odborov a odborníkov a trend vzájomnej medziodborovej spolupráce. Veľký záujem prejavili účastníci o odborné workshopy, kde mohli nadobudnúť okrem teoretických aj praktické skúsenosti a znalosti. Gastroenterologický workshop viedli lekári z popradskej nemocnice, MUDr. Ján Mikloš a MUDr. Lucia Mihaličová, ktorí účastníkom ponúkli praktický nácvik endoskopických techník akútnej hemostázy na modeloch. Workshop na tému Bežná detská obezita viedol český odborník MUDr. Zlatko Marinov, ktorý prijal pozvanie primárky Pediatrického oddelenia s JIS Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Beáty Šoltýsovej, ktorá spoluorganizovala podujatie. Pediatri takto chceli reagovať na slová svetových obezitológov, ktorí už teraz hovoria o epidémii, ktorá bude pre ďalšie generácie znamenať výrazné zhoršenie kvality života a častejší výskyt zdravotných komplikácií aj vo vyššom veku.

Nemocnica Poprad dokázala prostredníctvom vlastnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou dať priestor na prezentáciu nových medicínskych poznatkov a vzdelávanie odborného personálu. Úroveň príspevkov jednotlivých účastníkov konferencie, kvalitný manažment ako aj zaujímavý priestor na výmenu informácií v rámci stredoeurópskeho priestoru spôsobili, že účastníci hodnotili konferenciu ako úspešnú.