Zrušenie zákazu návštev

Z rozhodnutia RÚVZ sa dnešným dňom 22.2.2019 ruší zákaz návštev na lôžkových oddeleniach Nemocnice Poprad, a.s.

RNDr. Štefan Kuruc, MPH
nemocničný epidemiológ