Poprad hostil Regionálny seminár chirurgov Prešovského a Košického samosprávneho kraja

Poprad ako centrum atraktívneho regiónu, v ktorom má poskytovanie zdravotnej starostlivosti svoju bohatú históriu, sa stal dejiskom ďalšieho vzdelávacieho podujatia lekárov. “Len nedávno sme úspešne zorganizovali piaty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Popradské lekárske dni a dnes je tu ďalší projekt, ktorý do tohto mesta prináša odborné vzdelávanie pre lekárov z východného Slovenska. Chcem popriať tomuto semináru chirurgov Prešovského a Košického samosprávneho kraja, aby bol inšpiratívny a priniesol čo najviac  zaujímavých impulzov a informácií, ktoré dokážeme využiť v prospech našich pacientov.”, uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA. Približne 100 odborníkov si vypočulo a diskutovalo na tému pripravených prednášok, keď medzi prednášateľmi nechýbali ani popradskí lekári. Ako uviedli prítomní odborníci, je dôležité, aby výsledkom takýchto odborných stretnutí bola čo najvyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a čo najviac spokojných pacientov.