Nová laktačná miestnosť na gynekologicko-pôrodníckom oddelení

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, a. s., má novú laktačnú miestnosť. Už od mája slúži mamičkám po pôrode na oddelení šestonedelia, ale aj mamičkám, ktoré porodili predčasne a majú bábätká hospitalizované na Jednotke resuscitačnej starostlivosti o novorodenca s JIRS. Pomoc pri rozbehnutí laktácie potrebujú najmä mamičky v prípade, že dieťa nemôže byť dojčené z prsníka alebo ak nedokáže účinne sať.

V odsávacej miestnosti je k dispozícii elektrická odsávačka Symphony Plus, ktorej technológie podporujú zahájenie laktácie ako aj dvojfázové odsávanie mlieka v dobe, kedy je to najviac potrebné. Proces tvorby materského mlieka je zložitý a každá jeho časť závisí od predchádzajúcich fáz. Odsávačka kombinuje jedinečné programy na podporu matky pri rozbehnutí, budovaní a udržiavaní laktácie. Obsahuje program INITIATE (rozbehnutie) a MAINTAIN (udržanie). Je navrhnutá tak, aby podporovala matky nedonosených i donosených detí pri rozbehnutí, budovaní a udržiavaní tvorby mlieka a zároveň aj zmierňovala symptómy hromadenia mlieka jeho odsatím. (prof. Paula Meier, návod na použitie odsávačky Symphony plus)

Na uvedenej odsávačke si môžu odsávať mlieko naraz aj dve mamičky a pre samotné odsávanie majú zaručené pohodlie, súkromie a pokoj. Každá mamička má svoj vlastný odsávací set, ktorý po odchode mamičky domov odborný personál sterilizuje na oddelení centrálnej sterilizácie. Edukáciu mamičiek realizuje laktačná sestra novorodeneckého oddelenia, ktorá spolupracuje so svojimi kolegyňami setrami a tiež pôrodnými asistentkami. Na Novorodeneckom a Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad, a. s., sa podporuje výživa novorodencov založená výlučne na materskom mlieku, aby sa vytvorila čo najvyššia šanca pre pokračovanie dojčenia tak dlho, ako je to možné.

Dôkazom dlhoročnej spolupráce novorodeneckého a gynekogicko-pôrodníckeho oddelenia a tiež pokrokovosti popradskej nemocnice je okrem iných aj MUDr. Josef Čulík, ktorý v nemocnici pôsobil. S kolektívom odborníkov ako RNDr. O. Akurátny, MUDr. A. Antalíková, MUDr. V. Belák, MUDr. V. Čulíková, aplikoval projekt racionálnej výživy novorodencov. Ten už v 80-tych rokoch minulého storočia spočíval v troch prepojených útvaroch a to v banke ženského mlieka, ktorá je v popradskej nemocnici od polovice sedemdesiatych rokov, následne uviverzálnom rooming-in systéme, ktorý podporoval spoločný pobyt rodičky so svojim dieťaťom (systém zahrňoval variácie v závislosti od zdravotného stavu rodičky a novorodenca), a poradni pre výživu novorodencov „Mliečna dráha dôvery“. Táto poradňa bola v čase svojho vzniku unikátom v celom Československu. Jej cieľom bolo urýchliť nástup a rozvoj laktácie a vytvoriť podmienky k jej dostatočne dlhému trvaniu.

Zásluhou primárky Pediatrického oddelenia s JIS MUDr. Beáty Šoltýsovej a vedúcej sestry tohto oddelenia je činnosť banky ženského mlieka zachovaná v popradskej nemocnici až dodnes a jej pôsobnosť v rámci slovenských nemocníc je skôr výnimkou než pravidlom.

Minulosť ukazuje, že súčasné trendy a požiadavky mamičiek sú v popradskej nemocnici  doma už 40 rokov a snahy o čo najlepšie prosperovanie a vývin novorodencov sú v tomto zdravotníckom zariadení stále na prvom mieste.

Nová laktačná miestnosť v popradskej nemocnici bola v uplynulom mesiaci zriadená aj s pomocou daru od vedenia a žiakov ZŠ Komenského v Poprade, ktorí výťažok z predaja vlastných výrobkov na vianočných trhoch venovali práve gynekologickému oddeleniu.

V mene mamičiek i najmenších pacientov týmto Nemocnica Poprad oficiálne ďakuje všetkým, ktorí k zriadeniu laktačnej miestnosti prispeli.