Nemocnica Poprad, a. s., získala medzinárodné zlaté ocenenie za výsledky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou

Medzinárodné zlaté ocenenie ESO Angels Awards (Európska organizácia pre cievne mozgové príhody) GOLD STATUS získala Nemocnica Poprad, a. s., za výsledky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou na základe zozbieraných dát a analýzy výsledkov za rok 2018.

Ocenenie prevzala v mene celého tímu primárka Neurologického oddelenia s JIS Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Ľubica Snopeková 10.7.2019 od konzultantky Angels Iniciatívy za Slovensko, Mgr. Diany Urbáni.

Cievne mozgové príhody (CMP) spolu s kardiovaskulárnymi ochoreniami sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí vo vyspelých krajinách a predstavujú významný sociálny i ekonomický problém, pretože až u 50% pacientov zostáva po prekonanej CMP trvalý neurologický deficit. Približne 10-12% chorých po prekonanej CMP dostáva do jedného roka recidívu a celkové riziko recidívy CMP v nasledujúcich piatich rokoch od prvej príhody je 25-40%. Aj keď celosvetovo mortalita na mozgový infarkt klesá, incidencia ochorenia (počet nových CMP za 1 rok) stúpa nielen u osôb vysokého veku, ale aj u ľudí v produktívnom veku.
Podľa najnovších údajov je incidencia CMP vo svete 125 – 446 na 100 000 obyvateľov, na Slovensku 300 – 500 na 100 000 obyvateľov, prevalencia (počet CMP za časové obdobie) 100 – 200 na 100 000 obyvateľov a samotné CMP sú uvádzané ako 3. najčastejšia príčina úmrtí.

Liečba cievnej mozgovej príhody zaznamenala v posledných rokoch veľmi intenzívny rozvoj. Dnes je vďaka modernej liečbe možné pomôcť týmto pacientom už v akútnom štádiu ako aj v sekundárnej prevencii.

Táto liečba je komplexná a vyžaduje skúsený a vzdelaný tím odborníkov z odboru neurológie, rádiológie, intervenčnej rádiológie, ale súčasne je veľmi dôležitá aj ošetrovateľská starostlivosť. „Medzinárodné zlaté ocenenie ESO Angels Awards je ocenením správnej logistiky a spolupráce celého tímu nášho neurologického oddelenia a spolupráce hlavne s rádiologickým oddelením popradskej nemocnice, oddelením intervenčnej rádiológie UNLP v Košiciach. Ďakujem im za ich ústretovosť, ochotu a vysoko odborný prístup, pretože len vďaka vzájomnej spolupráce sme boli schopní dosiahnuť tieto výsledky a tento úspech.
Poďakovanie patrí aj regionálnej RLP, RZP, lekárom OAIM a interného oddelenia. Pre nás je prioritou pacient, ktorému sa maximálne snažíme poskytnúť zdravotnú starostlivosť na kvalitnej európskej úrovni. Dnešné ocenenie je pre naše neurologické oddelenie súčasne aj veľkou výzvou do ďalšej našej práce“, uviedla primárka Neurologického oddelenia s JIS, MUDr. Ľubica Snopeková.