Nová ambulancia pre chirurgiu prsníka v Nemocnici Poprad, a.s.

Nemocnica Poprad, a. s., otvára novú ambulanciu špecializovanú na chirurgiu prsníkov, ktorá bude pôsobiť pri Chirurgickej ambulancii (priestory chirurgickej ambulancie na 2. poschodí polikliniky, číslo dverí P231). Lekár špecialista bude v ambulancii indikovať možnosti a spôsob chirurgickej liečby ochorení prsníka  aj v spolupráci s klinickým onkológom, rádiológom, lekárom nukleárnej medicíny a klinickým genetikom s cieľom zvyšovať úroveň starostlivosti a chirurgickej liečby u pacientok s ochorením prsníka v podtatranskom regióne.

„Sme pracoviskom s dlhoročnými skúsenosťami v operáciách prsníka pre benígne aj malígne ochorenia. Využívame pritom zázemie špičkovo vybavených operačných sál Nemocnice Poprad, a. s., s možnosťou operácie harmonickým skalpelom, s peroperačnou gamasondou na identifikáciu sentinelovej lymfatickej uzliny a možnosťou peroperačnej histológie.“, uviedol primár Chirurgického oddelenia s JIS Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Tomáš Vnenčák.

Dôležitou súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti je v rámci chirurgického oddelenia aj pôsobenie plastického chirurga, v spolupráci s ktorým budú ďalej rozvíjané aj onkoplastické operácie a prsníkové implantáty.

Ambulancia pre chirurgiu prsníka v Nemocnici Poprad, a. s., bude ordinovať každý utorok v čase 9.00 – 14.00 h.

Ako uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA, otvorením tohto špecializovaného pracoviska zdôrazňujeme nielen dôležitosť prevencie, ale aj nevyhnutnej liečby, ktorej úspech je okrem iného citlivý na včasnú diagnostiku a následnú liečbu.