Popradská nemocnica je jedným z dvoch zariadení na východe Slovenska určených pre štátom riadený mamografický skríning rakoviny prsníka u žien

Mamografia v popradskej nemocnici splnila prísne kritériá pre štátom riadený mamografický skríning rakoviny prsníka u žien. Dostala sa tak do prvej desiatky vybraných mamografických pracovísk, na ktorých sa v rámci Roku prevencie budú robiť skríningové vyšetrenia mamografom, ako prevencia rozvoja nádorových ochorení prsníka.

Aktívna prevencia zo strany štátu a zdravotných poisťovní je reakciou na fakt, že rakovina prsníka je u žien najčastejšou formou onkologického ochorenia.

Zdravotné poisťovne začnú v septembri pozývať ženy vo veku od 50 do 69 rokov na skríningové vyšetrenie mamografom. Pôjde o náhodný výber a pozvánka, ktorú poistenkyne dostanú, bude slúžiť ako žiadanka. Ženy sa tak môžu na preventívne mamografické vyšetrenie objednať len so spomínanou pozvánkou (bez výmenného lístka) na ktoromkoľvek z nižšie uvedených pracovísk.

Popradská nemocnica sa dostala medzi dve pracoviská na východe Slovenska, ktoré zastrešia nielen preventívne mamografické vyšetrenia žien z Prešovského a Košického kraja, ale pravdepodobne aj z blízkych okresov stredného Slovenska. Aj tento fakt svedčí o tom, že Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad, a. s., si od komplexnej rekonštrukcie v roku 2012 dlhodobo udržiava vysoký štandard. Neustále zavádzanie nových diagnostických a terapeutických výkonov vrátane viacerých prvenstiev v rámci Slovenska , obnova a dopĺňanie prístrojového vybavenia, to všetko je výsledok úzkej spolupráce vedenia nemocnice s personálom oddelenia s cieľom poskytnúť ženám starostlivosť na najvyššej možnej úrovni. „Ani najlepšia technika a moderné pracovisko by nemohli úspešne fungovať bez kvalitného a erudovaného personálu oddelenia, ktorému by som chcel touto cestou za odvádzanú prácu úprimne poďakovať. Toto poďakovanie však patrí nielen im, ale aj ostatným spolupracujúcim odborníkom rôznych špecializácií, ktorí sa rovnako snažia pomôcť pri prinavrátení zdravia našim pacientkám,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA.

Na mamografickom pracovisku Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad, a. s., sa najčastejšie vykonávajú nasledovné výkony:

  • mamografia,
  • duktografia,
  • stereotaktická biopsia,
  • stereotaktická lokalizácia,
  • tomosyntéza.

Pracovisko je vybavené digitálnym mamografickým prístrojom s plným vybavením vrátenie mobilného mamografického kresla pre invazívne a neinvazívne výkony.

Na pracovisku sa vykonávajú mamografické vyšetrenia vrátane diagnosticko intervenčných vyšetrení v prípade potreby kontrola pod USG prístrojom.

„Mamografia je preventívna metóda, ktorá vzniku onkologického ochorenia nezabraňuje, je však najúčinnejšou metódou zistenia rakoviny v počiatočnom alebo vo veľmi včasnom štádiu, podľa lekárov často aj o 3 až 5 rokov skôr, než by bolo ložisko možné nahmatať napríklad pri samovyšetrení. V rámci skríningu samovyšetrenie zostáva dôležitou doplnkovou preventívnou aktivitou žien, avšak mamografia má nezastupiteľné miesto, pretože môže upozorniť už aj na malé lézie, ktoré môžu byť zhubného pôvodu, čo sa následne overuje ďalšími náväznými vyšetrovacími metódami – ultrazvuk, cor cut biopsia, stereotaktická biopsia (aj lokalizácia),“ doplnil primár Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Michal Heržák.

Preverené mamografické pracoviská:
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, Poprad
Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa
Rádiologická klinika OÚSA, Heydukova 10, Bratislava
Preventívne centrum OÚSA, Heydukova 10, Bratislava  
Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, Trnava
MRI,s.r.o., Starohájska 2, Trnava 
JESSENIUS diagnostické centrum, a.s., Špitálska 6, Nitra
Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza
Rádiologická klinika,s.r.o.,  K dolnej stanici 18, Trenčín 
Nemocničná a.s., Duklianskych hrdinov 34, Malacky