Otorinolaryngologické oddelenie

Personál

Primár:
 
MUDr. Ján Sopko
Ukončil LF UPJŠ v Košiciach v roku 1989, odbor všeobecné lekárstvo. V rokoch 1989 – 1994 pracoval na ORL oddelení v Levoči ako sekundárny lekár, v rokoch 1994 – 2008 bol zástupcom primára ORL oddelenia v Levoči. V roku 1992 absolvoval atestáciu 1. stupňa v odbore otorinolaryngológia, v roku 1997 absolvoval atestáciu 2. stupňa v odbore ORL. Od 1.4.2008 pracuje ako primár ORL oddelenia v Poprade.
Absolvoval viacero pobytov na ORL pracoviskách doma aj v zahraničí – Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Olomouc, Praha, Brno, Hradec Králové, Ružomberok, Utrecht, Amsterdam. Absolvoval operačné kurzy v chirurgii stredného ucha, endonazálnej funkčnej chirurgii nosa a PND, chirurgii slinných žliaz, štítnej žľazy.
Od roku 1991 do roku 2008 vyučoval anatómiu a fyziológiu na SZŠ v Levoči, v rokoch 2005 – 2008 prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore ošetrovateľstvo. Je zakladajúcim členom Slovenskej lekárskej komory, členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, členom Spolku spišských lekárov, členom Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.

Vedúca sestra:
 
PhDr. Angelika Farkašová
Na ORL oddelenie nastúpila v roku 1990. Pracovala na operačnej sále, v roku 1995 získala špecializáciu diplomovaná operačná sestra. Štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, odbor ošetrovateľstvo ukončila v roku 2007. Špecializačné štúdium ošetrovanie chorých v chirurgických odboroch ukončila v r. 2008. Ako vedúca sestra ORL oddelenia pracuje od novembra 2005.

Lekári:
 
MUDr. Lucia Foltová  
Vzdelanie: LF UPJŠ v Košiciach  
MUDr. Štefan Grenda  
Vzdelanie: LF v Martine
atestácia 1.stupňa z ORL
atestácia 2.stupňa z ORL
MUDr. Lenka Harvanová  
MUDr. Ivana Kurincová
 
MUDr. Alexandra Lusková  
MUDr. Barbora Majerská  
Vzdelanie: LF UK v Bratislave  
MUDr. Barbora Matejková  
MUDr. Simona Mráziková  
MUDr. Mykola Novak  
Vzdelanie: LF v Užhorode
atestácia z ORL odboru 1. stupňa v Ľvove
MUDr. Michal Szoboňa  
Vzdelanie: LF UK v Bratislave
MUDr. Danica Ulbrichtová