MUDr. Beáta Šoltýsová – TOP Lekárka na Slovensku v odbore pediatria

MUDr. Beáta Šoltýsová z Nemocnice Poprad, a. s., získala najviac hlasov v hlasovaní TOP lekári na Slovensku v odbore pediatria

Nemocnica Poprad, a. s., sa zúčastnila už piateho ročníka projektu TOP Lekári na Slovensku V. Do zoznamu nominovaných, ktorý vznikol na základe nominácií hlavných odborníkov MZ SR, tiež po oslovení štátnych a súkromných nemocníc, ako aj výzvou k medicínskej verejnosti v týždenníku Zdravotnícke noviny, bola v odbore pediatria nominovaná aj primárka Pediatrického oddelenia s JIS  Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Beáta Šoltýsová. Veľkým úspechom pre popradskú nemocnicu bola už úspešná nominácia tejto odborníčky. Zisk najväčšieho počtu hlasov v odbore pediatria je úspechom  MUDr. Šoltýsovej i Nemocnice Poprad, a. s., a jej vysoko kvalifikovaného personálu.

„Nielen samotná súťaž, ale aj jej výsledok a v päťročnej histórii už druhé víťazstvo   je dôkazom toho, že naši odborníci patria medzi špičku na Slovensku a Nemocnica Poprad, a. s., poskytuje napriek tomu, že ide o koncovú všeobecnú nemocnicu, zdravotnícku starostlivosť na skutočne profesionálnej úrovni,” informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva nemocnice Ing. Peter Petruš, MBA, ktorý zároveň srdečne zablahoželal MUDr. Beáte Šoltýsovej k úspechu.

TOP Lekárov na Slovensku vyhlásili počas konferencie Zdravotníckych novín s názvom Slovenské zdravotníctvo 2019. V rámci konferencie odovzdávali ocenenia lekárom, finalistom projektu TOP lekári na Slovensku V. Tento rok odborná verejnosť hlasovala za najlepších odborníkov spomedzi nominovaných lekárov v oblasti geriatrie, gynekológie a pôrodníctva, chirurgie, infektológie, oftalmológie, otorinolaryngológie, pediatrie, rádiológie, urológie a reumatológie.

O výsledkoch hlasovania sa verejnosť dozvie prostredníctvom exkluzívnej publikácie TOP Lekári na Slovensku V., ktorá sa na trh dostane v tomto mesiaci. Cieľom projektu TOP Lekári na Slovensku V., ktorého autorom sú Zdravotnícke noviny, je predstaviť špičku odborníkov v medicíne a prostredníctvom rozhovorov s tými, ktorí od vás získali najviac hlasov, predstaviť úspechy a zaujímavé fakty o jednotlivých odboroch.