Obmedzenia na oddelení centrálneho príjmu

Z dôvodu realizácie stavebných a rekonštrukčných prác v rámci projektu IROP pod názvom “Zvýšenie produktivity a energetickej efektívnosti Nemocnice Poprad, a. s., prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby” dochádza k obmedzeniam aj na oddelení centrálneho príjmu, ktorý sa rekonštruuje a modernizuje na Urgentný príjem II. typu. 
 
Prosíme preto ctenú verejnosť, návštevníkov, pacientov, klientov, aby prechádzali z poliklinickej do lôžkovej časti nemocnice a naopak cez spojovaciu chodbu na 1. poschodí, ktorá je otvorená 24 hodín denne. Zároveň naďalej prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie obmedzení.