Pediatri v Nemocnici Poprad chcú zabrániť prenosu chrípky na pacienta

Cieľom Dňa očkovania proti chrípke v Nemocnici Poprad je zvýšiť mieru ochrany zdravotníckeho personálu pred chrípkou, motivovať ostatných zdravotníkov a prispieť tak k ochrane ich zdravia a obmedzeniu cirkulácie vírusu chrípky v nemocnici. Lekári z pediatrického oddelenia sa rozhodli pokoriť hranicu 70 % zaočkovanosti u lekárov a zaradiť sa tak k mnohým zodpovedným pracoviskám u nás aj v zahraničí.
Každý rok stovky ľudí zomrú alebo sú hospitalizovaní kvôli komplikáciám spôsobeným chrípkovou infekciou. V mnohých z týchto prípadov pacienti ochorejú na chrípku priamym kontaktom s infikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo zamestnancom nemocnice, zatiaľ čo dostávajú liečbu na iné, primárne ochorenie.
V dôsledku každodenného kontaktu s chorými pacientmi je zdravotnícky personál vystavený zvýšenému riziku získania chrípky, ktorá sa potom môže ľahko preniesť na kolegov  alebo na pacientov, o ktorých sa starajú.

Pediatri chcú motivovať ostatné oddelenia
V Nemocnici Poprad v týchto dňoch prebieha očkovanie zdravotníckeho personálu proti chrípke. Očkovacie dni majú byť prostriedkom ako zvýšiť dostupnosť očkovania pre zdravotníkov priamo na pracovisku. „Okrem zníženia rizika cirkulácie vírusu chrípky v nemocnici má organizované očkovanie na pracovisku za cieľ zabezpečiť plynulý chod nemocnice, zamedziť absenciám nášho personálu a postarať sa tak na 100 % o našich pacientov aj v období chrípkových epidémií,“  hovorí medicínsky riaditeľ nemocnice Poprad MUDr. Miloš Kňaze, MPH.  „Lekári z Pediatrického oddelenia s JIS, ktorí organizujú vakcinačné dni v našom zdravotníckom zariadení, idú príkladom pre svojich kolegov v rámci celej našej nemocnice. Veríme, že takýmto aktívnym prístupom sa nám podarí motivovať aj ostatné oddelenia a postupne každoročne zvyšovať percentá chránených zdravotníkov“, dodáva Kňaze.

„Očkovanie zdravotníkov sme na našom oddelení sledovali v sezóne 2017/2018, kedy  zaočkovalo 29 % lekárov, čo je síce stále málo, ale v porovnaní s celoslovenským priemerom je to vysoké číslo. Tento rok predpokladáme, že sa nám podarí dosiahnuť 70 % zaočkovanosť a vyrovnať sa tak klinikám vo vyspelých krajinách“, hodnotí pediater MUDr. Miroslav Repko, PhD.

„Na našom oddelení ležia mnohí pacienti, pre ktorých by mohol mať kontakt s personálom nakazeným chrípkou závažné dôsledky. Preto sa snažíme, aby k pacientom, ktorí majú oslabený imunitný systém, alebo deťom ležiacim na JIS (jednotke intenzívnej starostlivosti) mali prístup len zaočkovaní lekári,“ konštatuje primárka pediatrického oddelenia s JIS, MUDr. Beáta Šoltýsová. „Práve obdobie od októbra do decembra je na to  najvhodnejší čas,“ dodáva.  

Chrípka na Slovensku
Projekt Chránime našich pacientov nadväzuje na ambíciu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dosiahnuť 100 % mieru ochrany zdravotníckych pracovníkov očkovaním, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom.

„Očkovanie je účinný prostriedok na kontrolu prenosu vírusu chrípky medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi. Každoročné očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti chrípke je dôležité, aby chránili nielen seba, ale aj svojich kolegov a najmä pacientov, ktorí majú riziko zdravotných komplikácií spôsobených chrípkou. Komplikácie môžu vzniknúť u každého chorého na chrípku, častejšie sa však vyskytujú u pacientov rizikových skupín populácie,“ dodal hlavný hygienik Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.