Otorinolaryngologické oddelenie

Diagnostické a liečebné metódy

ORL odbor je pomerne rozsiahly svojím zameraním a využíva široké spektrum špeciálnych diagnostických a liečebných metód. Nami poskytované služby v diagnostike a liečbe môžeme rozdeliť do niekoľkých oblastí:

 • rinológia- ochorenia nosa a prínosových dutín
 • otológia – ochorenia ucha a rovnovážneho aparátu
 • pharyngológia- ochorenia dutiny ústnej a hltana
 • laryngológia – ochorenia hrtana, trachey
 • očnica a slzné cesty
 • chirurgia hlavy a krku

Nos a prinosové dutiny:
poskytujeme komplexnú diagnostiku, konzervatívnu a chirurgickú liečbu ochorení nosa, prinosových dutín.
Diagnostika:
rigídna a flexibilná endoskopia, vyšetrenie čuchu, sinusoskopie.
Liečba:
konzervatívna – anemizácie, endoskopické ošetrovanie, leptanie, odsávanie, inhalácie, fyzikálna liečba, punkcie dutín, drenáž, obstreky.
operačná – operácie na zmenšenie nosových mušlí-submukózne elektrokoagulácie, turbinoplastiky aj s použitím shavera, synechiolýzy – odstránenie zrastov, polypectomie – odstránenie nosových polypov, riešenie krvácaní z nosa – elektrokoagulácie, ligatúry, septoplastiky – chirurgické riešenie pokrivenej nosovej priehradky, chirurgická úprava defektov nosovej priehradky, septorinoplastiky – operácie nosovej priehradky a vonkajšieho nosa, operácie prínosových dutín klasicky z vonkajšieho prístupu a endoskopicky cez nosové priechody s použitím shavera, riešenie nezhubných a zhubných nádorov nosa a prínosových dutín, riešenie vývojových porúch – atrezie choán, riešenie nosovej likvorovej fistuly, operačná liečba zlomenín tvárového skeletu, zlomeniny spodiny očnice.

Ucho:
zabezpečujeme komplexnú diagnostiku vrodených a získaných ochorení ucha a rovnovážneho aparátu.
Diagnostika:
otoakustické emisie, tympanometria, audiometria, nadprahové testy, audiometria, reflexometria, vestibulologické vyšetrenie, rotačná a kalorická skúška, vyšetrenie evokovaných akustických potenciálov, otoskopia, pneumootoskopia, otomikroskopia.
Liečba:
konzervatívna – protizápalová, lokálne ošetrovanie pod mikroskopickou kontrolou, paracentézy, infúzna vazoaktína liečba, protizávratová liečba, liečba tinnitu – hučania v ušiach.
operačná – plastická operácia uší – aurikuloplastika, liečba fistúl, cýst, apendixov v okolí ucha, liečba stenóz vonkajšieho zvukovodu, exostóz, nádory vonkajšieho ucha, sanačné a rekonštrukčné operácie chronických zápalov ucha s cieľom odstrániť zápalové zmeny a zlepšiť sluch v jednej fáze alebo viac-etapovo, s rekonštrukciou reťaze kostičiek, paracentézy, inzercie ventilačných trubičiek stredoušia.

Dutina ústna a hltan:
zabezpečujeme komplexnú diagnostiku a komplexnú liečbu konzervatívnu aj chirurgickú.
Diagnostika:
mikroskopia, rigídna a flexibilná endoskopia – epipharyngoskopia, hypopharyngoskopia, sialografie – vyšetrenie slzných ciest a žliaz kontrastnou látkou.
Liečba:
konzervatívna – protizápalová, punkcie, expresie, odsávanie, incízie, dilatácie.
operačná – resekcie nádorov pier s plastickým riešením, nádorov dutiny ústnej, hltana, chirurgická liečba oroantrálnych fistúl po extrakcii zubov, odstránenie slinných kameňov, ranúl, transpozície vývodov slinných žliaz, fenulotomie a frenuloplastiky pri krátkej uzdičke jazyka, adenotómie v lokálnej aj celkovej anestézii, pod endoskopickou kontrolou kyretou, Juraczovými kliešťami alebo shaverom, tonzilektómie a tonzilotómie – odstránenie a zmenšenie podnebných mandlí, uvulopalatofaryngoplastiky, operačná liečba pri chrápaní a syndróme spánkového apnoe, riešenie parafaryngeálnych zápalov, extrakcie cudzích telies, resekcie procesus styloideus.

Hltan, hrtan, priedušnica a pažerák:
zabezpečujeme komplexnú diagnostiku ochorení a liečbu akútnych aj chronických stavov.
Diagnostika:
nepriama a priama flexibilná a rigídna laryngoskopia, tracheobronchoskopia, ezofagoskopia, videolaryngostroboskopia a zväčšovacia laryngoskopia.

Liečba:
extrakcie cudzích telies v prehĺtacích a dýchacích orgánoch, odbery biopsií tumorov, odstraňovanie nádorov, tracheotomie, bronchoalveolárne laváže, laryngomikrochirurgia pod endoskopickou alebo mikroskopickou kontrolou s použitím shavera, najčastejšie pri nezhubných nádoroch, speváckych uzlíkoch a Reinckeho edémoch, granulómoch, laterofixácia hlasivky podľa Ejnela, arytenoidektómie, medializácie paretických hlasiviek, fonochirurgia, onkochirurgia.

Očnica a slzné cesty:
V úzkej spolupráci s očnými lekármi a endokrinológmi zabezpečujeme chirurgickú liečbu tumorov v oblasti mediálneho kútika oka, zabezpečujeme dekompresiu očnice a nervus opticus pri endokrinnej orbitopatii a neuropatii, operačnú liečbu nepriechodnosti slzných ciest endonazálnou endoskopickou technikou – dacryocystorinostomia aj s drenážou slzných ciest podľa potreby, konjunctivorinostomia.

Hlava a krk:
zabezpečujeme diagnostiku a liečbu vrodených, zápalových a nádorových ochorení na hlave a krku v spolupráci s röntgenológmi.
Liečba:
konzervatívna – antibiotická liečba, punkcie, incízie, drenáž, preplachy, fyzikálna liečba.
chirurgická – operácie vrodených mediálnych a laterálnych krčných fistúl a cýst, exstirpácia kožných a podkožných tumorov na hlave a krku, plastickochirurgické riešenie kožných defektov, operácie podsánkových a priušných slinných žliaz, blokové krčné disekcie.

Prístrojové vybavenie:

 • rigídny ezofagoskop
rigídny ezofagoskop
 • flexibilný bronchoskop
flexibilný bronchoskop
 • rigídny bronchoskop
rigídny bronchoskop
 • operačný mikroskop
operačný mikroskop
 • kompletný optický reťazec na operácie FESS
optický reťazec
 • Shaver systém
shaver
 • kompletné vybavenie na mikrolaryngochirurgiu a elektrokoaguláciu
koagulator