Otorinolaryngologické oddelenie

Denný režim

05:30 – 06:00 Meranie telesnej teploty, krvného tlaku
06:00 – 07:10 Odber biologického materiálu na vyšetrovni, ranná toaleta,
podávanie inhalácií, solux, úprava izieb
07:10 – 08:00 Ranná vizita na vyšetrovni. Pacienti čakajú na lavičkách na chodbe
a po vyzvaní sestrou vstupujú na vyšetrovňu.
08:10 – 08:30 Raňajky
08:30 – 11:30 Podávanie liekov, operačné zákroky, vyšetrenia, vybavovanie dokumentácie
prepustených pacientov, príjem nových pacientov
11:30 – 12:00 Obed
12:00 – 13:00 Podávanie liekov, inhalácií, solux, vyšetrenia
13:00 – 15:00 Popoludňajší odpočinok, kontrola novoprijatých pacientov
16:00 – 17:30 Popoludňajšia vizita na izbách pacientov
17:30 – 18:00 Večera
18:00 – 21:00 Podávanie liekov, inhalácií, meranie krvného tlaku,
sledovanie televízneho programu
21:30 Nočný kľud