Prevádzka neurologických ambulancií od 18.5.2020

1. NEUROLOGICKÁ  AMBULANCIA

Ambulancia sa nachádza v priestoroch bývalého kožného pavilónu nemocnice Poprad, a.s.

2. poschodie č.d. 226

Ambulantní pacienti sa objednávajú len telefonicky na t.č. 052/7125 213

 • len akútne stavy s výmenným lístkom od všeobecného lekára pri splnení podmienky, že nemajú akútnu infekciu dýchacích ciest
 • kontroly dispenzarizovaných pacientov

Pacient musí prejsť cez triáž (hlavný vchod do nemocnice vedľa lekárne) – skontrolovanie epidemiologickej anamnézy, vyplnenie formulára

 • vyplnený a podpísaný formulár pacient odovzdá na neurologickej ambulancii
 • v čakárni musia pacienti dodržiavať 2 m odstupy

 

2. EMG (elektromyografická ) AMBULANCIA

Ambulancia sa nachádza v priestoroch Polikliniky Nemocnice Poprad, a. s.

1. poschodie č.d. 104

Ambulantní pacienti sa objednávajú len telefonicky na t.č. 052/7125 665

 • len akútne stavy s výmenným lístkom od odborného lekára pri splnení podmienky, že nemajú akútnu infekciu dýchacích ciest
 • kontroly dispenzarizovaných pacientov

Pacient musí prejsť cez triáž (hlavný vchod do nemocnice vedľa lekárne) – skontrolovanie epidemiologickej anamnézy, vyplnenie formulára

 • vyplnený a podpísaný formulár pacient odovzdá na neurologickej ambulancii
 • v čakárni musia pacienti dodržiavať 2 m odstupy

 

3. NEUROLOGICKÁ PRÍJMOVÁ  AMBULANCIA a NEUROLOGICKÁ  AMBULANCIA na ODDELENÍ  CENTRÁLNEHO PRÍJMU

Ambulancia sa nachádza v priestoroch Neurologickej ambulancie Oddelenia centrálneho príjmu  Nemocnice Poprad, a. s.

2. poschodie (spojovacia chodba – komplement) č.d. 227

 • akútne stavy  na odporúčanie (nález a žiadosť) od ambulantného neurológa na akútnu hospitalizáciu pri splnení podmienky, že nemajú akútnu infekciu dýchacích ciest
 • akútne stavy riešené cestou OCP (odoslané z APS, RZP, RLP)

Pacient musí prejsť cez triáž (hlavný vchod do nemocnice vedľa lekárne) – skontrolovanie epidemiologickej anamnézy, vyplnenie formulára

 • vyplnený a podpísaný formulár pacient odovzdá na neurologickej ambulancii
 • v čakárni musia pacienti dodržiavať 2 m odstupy