AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE je znovuotvorená pre verejnosť!

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa vopred. Pacienti sa objednávajú na presný termín telefonicky prostredníctvom telefónnych čísel  052/ 7125 389 alebo  0948 988 337. Každý návštevník, pacient, sprevádzajúca osoba musí prejsť cez triáž (filter, triedenie) pri hlavnom vstupe do hlavnej budovy nemocnice, kde musí vypísať potrebné tlačivá. Každá osoba sa pri vstupe do areálu nemocnice musí chrániť rúškom. Detskí pacienti nemusia mať počas vyšetrenia v tejto ambulancii ochranné rúško. Ambulanciu klinickej psychológie nájdete v pavilóne kožného stacionára, 1. poschodie, č. dverí 129