Návštevy hospitalizovaných pacientov v novom režime!

Nemocnica Poprad, a. s., obnovila po prestávke spôsobenej novým koronavírusom návštevy pre hospitalizovaných pacientov, s výnimkou pediatrického oddelenia s JIS, pre ktoré platí zákaz návštev v súvislosti so zvýšeným výskytom infekčných ochorení.

Pre návštevy a personál nemocnice platia nasledovné pravidlá:

V rovnakom čase je možné povoliť návštevu maximálne 2 osôb k pacientovi. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.

Personál je povinný informovať návštevníkov, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nevstúpili do zariadenia, personál by mal poskytnúť návštevníkom primerané prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, zabezpečiť evidenciu osôb (meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt) navštevujúcich pacienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania).

Pri návšteve vo vnútornom prostredí je návšteva povinná chrániť si dýchacie cesty rúškom. Po každej návšteve je potrebné vykonať dezinfekciu dotykových plôch, t. j. plôch, ktorých sa dotýkajú ruky.

Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19.

Návštevy sú možné v trvaní max. 10 minút v nasledovných dňoch a časoch:

  • pondelok až piatok od 14.00 hod. do 16.00 hod.
  • sobota, nedeľa a sviatky od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Pri vstupe do priestorov nemocnice Poprad, a. s., je zavedené triedenie pacientov a návštevníkov prostredníctvom tzv. triáže. Zdravotníci z triáže návštevníkom bezkontaktne zmerajú teplotu a zabezpečia evidenciu osôb navštevujúcich pacienta /podľa bodu 2/.  Pre návštevníkov je povinné vyplnenie dotazníka /ktorý odovzdajú personálu pri vstupe na oddelenie/ a dezinfekcia rúk /u pacientov na lôžku použitie rukavíc poskytnutých oddelením/.

Chodiaci pacienti prijímajú návštevy v jedálenskej časti oddelenia na 1 stôl /pacient a príbuzný/.

Na izbách u ležiacich pacientov môžu byť návštevy k max. 2 pacientom súčasne.

Počas návštevných hodín dvere na oddelenie ostávajú zatvorené, vstup návštevy je možný iba v sprievode personálu pracoviska za dodržania bezpečnostných 2 metrových odstupov.

Osoby, ktoré navštevujú pacientov sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia a riadiť sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov.