Personálne zmeny v predstavenstve a vedení Nemocnice Poprad, a. s. s účinnosťou od 12.06.2020

Na základe rozhodnutia jediného akcionára (MZ SR) zo dňa 10.06.2020 dochádza k personálnym zmenám v predstavenstve a vedení Nemocnice Poprad, a. s. nasledovne:
 
1. MUDr. Ladislav Slobodník, MBA – odvolaný z funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa dňom 11.06.2020
2. MUDr. Peter Obrimčák – odvolaný z funkcie člena predstavenstva dňom 11.06.2020
 
Za členov nového predstavenstva boli s účinnosťou od 12.06.2020 zvolení:
 
1. MUDr. Anton Hanušín, MPH, MHA – nový predseda predstavenstva
2. Ing. Mária Turjaníková – nový podpredseda predstavenstva
3. MUDr. Ladislav Slobodník, MBA – člen predstavenstva
 
MUDr. Anton Hanušín, MPH, MHA bol s účinnosťou od 12.06.2020 zvolený aj do funkcie generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a. s.