Otorinolaryngologické oddelenie

História

Až donedávna sa začiatky otolaryngológie na Slovensku spájali s menami Záviška a Wiškovský v 20-tych rokoch 20. storočia. Nedávny objav publikácie doktora Emila Fleischera – Upchatý nos a jeho príčiny, Pozsony, Wigand F.K. Konyvnyomdája, 1905, 33s. posúva začiatky otolaryngológie v Bratislave a na Slovensku do druhej polovice 19. storočia. Doktor Fleischer študoval v Budapešti, špecializáciu získal na Berlínskej klinike u profesora Fränkela (resp. určitý čas sa tam vzdelával) a koncom 19. storočia mal svoju otolaryngologickú ambulanciu v dome oproti Univerzite na dnešnom Šafárikovom námestí, za parčíkom. Tento dom, v ktorom aj býval, vlastnil jeho svokor Dr. med. Georg Kováts, ktorý založil detskú nemocnicu v Bratislave.
Otolaryngológia sa na Slovensku organizačne začala budovať až po I. svetovej vojne, keď Národné zhromaždenie Československej republiky dňa 27. júna 1919 schválilo zákon č. 375 o zriadení univerzity v Bratislave. Slávnostným dátumom zahájenia činnosti univerzity bol 9. november 1919. Jej prvým rektorom sa stal prof. MUDr. Kristián Hynek. Zákon č. 375 o zriadení univerzity v Bratislave stanovil vybudovať štyri fakulty. Ako prvá sa začala formovať lekárska fakulta. Na požiadanie vlády ČSR uvoľnilo vedenie lekárskej fakulty Univerzity Karlovej osem profesorov, ktorých prezident republiky vymenoval za prednostov kliník a ústavov dňa 31. júla 1919. Spolu s nimi prišli do Bratislavy aj viacerí asistenti. Dňa 9. decembra 1919 sa začala výučba poslucháčov 3.-5. ročníka. Prvým dekanom lekárskej fakulty bol prof. MUDr. Gustáv Müller. V školskom roku 1919-1920 mala Lekárska fakulta v Bratislave 144 poslucháčov. Výučba v 1. a 2. ročníku sa pre nedostatok graduovaných vedecko – pedagogických pracovníkov mohla začať až v šk. roku 1923-1924.

ORL odbor v okolí Vysokých Tatier:

ORL oddelenie Kežmarok

História ORL odboru v okolí Vysokých Tatier začala v roku 1950, kedy MUDr. Ondrej Štermenský založil ORL oddelenie v Kežmarku a viedol ho až do r. 1962, kedy odišiel do Bojníc. Oddelenie malo 21 lôžok a bolo umiestnené vo Vilke, neskôr v budove bývalého ONV. Zo sekundárov tu pracovali:

MUDr. Lukanová-Koršová, r. 1956, odišla na ORL kliniku do Košíc

MUDr. Teichner, odišiel do Kanady

MUDr. Jaroslav Roboch, od r. 1956, po odchode MUDr. Štermenského v r. 1962 sa stal primárom až do r. 1997

MUDr. Plánovský, odišiel do Nového Mesta nad Váhom

MUDr. Emil Raffaj, od r. 1970 do 1995, odvtedy je neštátnym lekárom na ORL ambulancii v Kežmarku

MUDr. Marta Kostúrová, v r. 1971-72, v r. 1972-1985 na ORL ambulancii Vo Svite

MUDr. Klára Vnenčáková, od r. 1974, od 1997-2004 primárka ORL oddelenia v Poprade, od 2004 neštátna ORL ambulancia Poprad v Matejovciach.

ORL oddelenie vo Svite

Založil asi v r. 1954 MUDr. Fodor, ktorý v r. 1956 odišiel do Bratislavy. Tu pracovali MUDr. Jenkovský, v r. 1956- 1957, odišiel do Trebišova, MUDr. Tibor Tatár, v r. 1957-1958, MUDr. Jaroslav Vrzal, v r. 1958-1968, MUDr. Ondrej Lapšanský v r. 1963-1968, MUDr. Michalková, od r. 1963, MUDr. Srncová, od r. 1964.

V roku 1968 bolo ORL oddelenie vo Svite zrušené a ostala len ORL ambulancia, kde postupne pracovali:

MUDr. Ondrej Lapšanský, od r. 1968-1970, v r. 1970-1995 na ORL ambulancii v Poprade, od 1995 neštátny lekár na ORL ambulancii v Poprade- Matejovciach

MUDr. Jaroslav Vrzal, od r. 1968-1971, v r. 1971-1990 v ČSL štátnych kúpeľoch vo Vysokých Tatrách

MUDr. Marta Kostúrová, v r. 1971-1985

MUDr. Eva Bérešová, v r. 1985-1989, t. č. v neštátnej ORL ambulancii v Starom Smokovci

MUDr. Jarmila Hybbenová, v r. 1989-1995, t. č. neštátna ORL ambulancia v Liptovskom Hrádku

MUDr. František Potanko, od r. 1995. od 1997 neštátna ORL ambulancia vo Svite.

ORL oddelenie Poprad

V roku 1976 sa celé oddelenie z Kežmarku presťahovalo do NsP Poprad, do starej nemocnice v Spišskej Sobote. Malo 48 lôžok. Primárom bol MUDr. Jaroslav Roboch.

K rozvoju ORL oddelenia prispeli:

MUDr. Katarína Páriová, v r. 1976-1985, potom na ORL ambulancii v Poprade

MUDr. Darina Kantorová, v r. 1978-1988, 1988-1996 na Foniatrickej ambulancii v Poprade, od r. 1996 ako neštátna lekárka na Foniatrickej ambulancii v Poprade

MUDr. Eva Bérešová, v r. 1982-1985, potom na ORL ambulancii vo Svite

MUDr. Jarmila Matejková, v r. 1983-1989, potom na ORL ambulanciu vo Svite, Poprade, v neštátnej ORL ambulancii v Liptovskom Hrádku

Po rekonštrukcii starej nemocnice sa v r. 1983 ORL oddelenie presťahovalo do novej nemocnice v Poprade, na Baníckej ulici, kde sa nachádza doteraz na 7 poschodí, má 24 lôžok. Primárom bol MUDr. Jaroslav Roboch do r. 1997, MUDr. Klára Vnenčáková od 1997 do 2004, MUDr. Mário Smatana od 2004 do 2008, MUDr. Ján Sopko od 04/2008 doteraz.

Na tomto oddelení pracovali:

MUDr. František Potanko, v r. 1987-1995, potom na ORL ambulancii vo Svite, od r. 1997 ako neštátny lekár

MUDr. Ladislav Kováč, od r. 1991, od 1997 neštátna ORL ambulancia v Poprade

MUDr. Želmíra Krafčíková, od r. 1991, od 1997 neštátna ORL ambulancia v Poprade

MUDr. Tatiana Michnová, od 1998 do 2000, potom DLÚ Dolný Smokovec

MUDr. Katarína Ščerbová, od 2005, od 2006 ARO oddelenie FNsP Prešov

MUDr. Zuzana Kozárová, od 2006 do 2007, potom ORL oddelenie FNsP Banská Bystrica

MUDr. Mário Smatana, od 1997, od 2005 do 04/2008 primár ORL oddelenia

MUDr. Ján Sopko, od 04 /2008 primár ORL oddelenia

MUDr. Šárka Bezáková, od 1997 do 2019

MUDr. Štefan Grenda, od 1998 doteraz

MUDr. Kovaříková Viera, od 2006 do 2015

MUDr. Olšavová Daniela, od 2007 do 07/2009

MUDr. Alexandra Sisíková, od 2008 do 2016