Zákaz návštev hospitalizovaných pacientov

Z dôvodu nárastu počtu pozitívne testovaných a prevencie epidemického šírenia ochorenia COVID–19 sa

zakazujú
od 25.07.2020 do odvolania
návštevy hospitalizovaných pacientov

Výnimky zo zákazu môžu v odôvodnených prípadoch /kriticky chorí pacienti, pacienti v terminálnom štádiu ochorenia, a pod./ udeliť vedúci zamestnanci pracoviska, nimi poverené osoby, resp. službukonajúci lekár. Výnimku majú aj oteckovia pri pôrode.

Príbuzní môžu pacientom doniesť nevyhnutné veci v čase od 14:00 – 16:00 k vstupu na pracovisko, kde je pacient hospitalizovaný.

Anton Hanušín
generálny riaditeľ