Myslíme na vaše pohodlie

Myslíme na vaše pohodlie, staráme sa o vás.

V utorok 21. júla bol pred hlavným vchodom do nemocnice inštalovaný nový mobiliár. Ide o kovové exteriérové lavičky ponúkajúce možnosť oddychu, ktoré sa nachádzajú napravo od hlavného vchodu.