Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode len s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom!

V nemocnici naďalej platí prísny zákaz návštev a dodržiavanie prísnych epidemiologických nariadení v súvislosti s ochorením Covid-19. Pre prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode je nutné, aby sa sprevádzajúca osoba preukázala negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo sa sprevádzajúcej osobe na základe jej žiadosti vykoná antigénový test, ktorý sprevádzajúca osoba uhradí ako samoplatca v hotovosti alebo bezhotovostne podľa platného cenníka Nemocnice Poprad, a. s. (22,11 Eur). Vedenie nemocnice preto prosí sprevádzajúce osoby o rešpektovanie pravidiel a pokynov personálu nemocnice.

Ďakujeme za pochopenie!