HEPATOLOGICKÁ A INFEKTOLOGICKÁ AMBULANCIA

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú a personálnu situáciu v Nemocnici Popard, a. s., informujeme o zmene ordinačných hodín: 
 
 

Hepatologická ambulancia pracuje každý utorok a štvrtok od 7.00 do 15.30 hod.

 
Infektologická ambulancia pracuje každý pondelok, streda, piatok od 7.30 do 15.30 hod.
 
 
Ambulancie sa nachádzajú v geriatrickom pavilóne. Samostatný vstup do ambulancií sa nachádza v zadnej časti budovy.
 
Zmena platí do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.