Ortopedické oddelenie s JIS

Personál

Primár:
 
MUDr. Radovan Kŕč  
Vzdelanie: Jesseniova lekárska fakulte UK v Martine
I. atestácia v odbore v Bratislave
II. atestácia v odbore v Bratislave
 
 
Vedúca sestra:
 
Mgr. Tatiana Harhovská  

Lekári:
 
MUDr. Marek Babiš
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: 0
Príprava: odbor ortopédia
 
MUDr. Samuel Brunc  
MUDr. Sarah Fathiová  
MUDr. Ondřej Hořák
Vzdelanie:  LF MU Brno
Atestácie: atestácia v špecializovanom odbore ortopédia
 
MUDr. Tomáš Huljak
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
 
MUDr. Jaroslav Južanin
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: atestácia v špecializovanom odbore ortopédia
 
MUDr. Martin Kračun  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: atestácia v špecializovanom odbore ortopédia
MUDr. Matej Matejčík
 
MUDr. Michal Mochnacký
Vzdelanie: LF UP Olomouc
Atestácie: atestácia v špecializovanom odbore ortopédia
 
MUDr. Ľuboš Murcko
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácia: atestácia v špecializovanom odbore ortopédia
 
MUDr. Michal Pagáč
Vzdelanie: LF UK Praha
Atestácia: atestácia v špecializovanom odbore ortopédia
 
MUDr. Patrik Palko
Vzdelanie: LF MU Brno
Atestácie: atestácia v špecializovanom odbore ortopédia
 
MUDr. Myroslav Rishko
 
MUDr. Filip Šivec
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: 0
Príprava: odbor ortopédia
 
MUDr. Miroslav Vlkolinský
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácia: atestácia v špecializovanom odbore ortopédia