NEMOCNICA POPRAD OČKUJE PROTI OCHORENIU COVID-19. VIAC NA KORONA.GOV.SK

Nemocnica Poprad, a. s., začala v utorok 5.1.2021 s očkovaním svojich zamestnancov proti ochoreniu COVID-19. V piatok 8.1.2021 bolo v našom vakcinačnom centre spustené on-line objednávanie cez korona.gov.sk. Momentále je spustená 1. fáza očkovania, tzn. prihlasovanie je pre tieto skupiny:

  • zdravotnícky pracovník, 
  • študent zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
  • zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
  • zamestnanec zariadenia sociálnych služieb (napríklad domova sociálnych služieb),
  • terénny sociálny pracovník,
  • zamestnanec nemocnice, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
  • zamestnanec záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
  • zamestnanec mobilného odberného miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.

Nie je to určené len pre našich zamestnancov, pozývame zdravotníkov a vyššie menované skupiny aj z mimonemocničného prostredia, z okolitých miest a obcí. Očkovacie miesta v nemocnici sú dve, Poprad Vakcína 1 a Poprad Vakcína 2. Objednávať sa je možné na ktorékoľvek z týchto pracovísk, nachádzajú sa na jednom mieste, ide len o dva vakcinačné tímy.

Pre očkovanie sú vyhradené priestory na -1. poschodí. Ide o ambulantnú časť fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Tento priestor medzi poliklinickou a lôžkovou časťou je preto dočasne uzatvorený pre prechádzanie a otvorený len pre potreby vakcinácie. Vstup na očkovanie je cez hlavný vchod nemocnice, následne prejde záujemca o očkovanie kontrolou na triáži (triedenie) a pokračuje do vakcinačného centra na -1. poschodí. Pred vstupom je opäť kontrola, aby sme si vedeli overiť, či ide o záujemcu, ktorý patrí do skupiny, ktorá sa v týchto dňoch očkuje.