RDG vyšetrenia u pozitívnych pacientov COVID-19

– utorok od 12:30 do 14:00 hod.
– štvrtok od 12:30 do 14:00 hod.

Z uvedených dôvodov žiadame praktických lekárov, aby telefonicky kontaktovali recepciu RDG klp. 405, 802, ohľadom presného času vyšetrenia konkrétneho pacienta a zároveň ho odoslali na určený čas RDG vyšetrenia s vyplnenou RDG žiadankou.
Nález, respektíve popis bude odoslaný priamo indikujúcemu lekárovi.

Ďakujeme za spoluprácu a dodržiavanie vyššie určených opatrení a usmernení.